Трилобита ✝

БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми

Трилобита ✝

  04842770014953086605681.jpg Kainops invius

Коул Каунти, Оклахома, САЩ  05579430014953086607141.jpg Brachyaspidion microps

Окръг Милард, Юта, САЩ  01830020015865400133520.jpg Огигин sp.

Upper Gilwern Quarry, Howey, Llandrindod Wells, Powys, Уелс, Великобритания  04767660015865337879516.jpg Огигин sp.

Upper Gilwern Quarry, Howey, Llandrindod Wells, Powys, Уелс, Великобритания

Подтаксони

Име Статус Общо име(на) Находки на вкаменелости Най-старият Най-младият
Либристома ✝
подклас
изброени (PBDB) 4,084 541 Ma
Камбрий
427 Ma
силур
Агностик ✝
поръчка
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
5,060 530 Ma
Камбрий
445 Ma
Късен/горен ордовик
асафида ✝
поръчка
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
9,538 516 Ma
Камбрий
423 Ma
силур
Aulacopleurida ✝
поръчка
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
2,318 541 Ma
Камбрий
260 Ma
пермски
Corynexochida ✝
поръчка
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
5,168 541 Ma
Камбрий
380 Ma
Късен/горен девон
Eodiscid ✝
поръчка
изброени (PBDB) 387 541 Ma
Камбрий
441 Ma
силур
Еутрилобита ✝
поръчка
изброени (PBDB)
Харпетид ✝
поръчка
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Абонамент ✝
поръчка
изброени (PBDB) 401 501 Ma
Камбрий
380 Ma
Късен/горен девон
Ликвидирайте ✝
поръчка
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1,439 513 Ma
Камбрий
388 Ma
Среден девон
Нараоида ✝
поръчка
изброени (PBDB) 1 497 Ma
Камбрий
497 Ma
Камбрий
Одонтоплеврид ✝
поръчка
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1,267 505 Ma
Камбрий
380 Ma
Късен/горен девон
Оленелида ✝
поръчка
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Оленида ✝
поръчка
изброени (PBDB) 3,128 520 Ma
Камбрий
450 Ma
Късен/горен ордовик
Опистопария ✝
поръчка
изброени (PBDB)
Факопида ✝
поръчка
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
10,283 513 Ma
Камбрий
365 Ma
Късен/горен девон
Проетида ✝
поръчка
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
5,310 488 Ma
Камбрий
254 Ma
пермски
Собственически ✝
поръчка
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
13 516 Ma
Камбрий
501 Ma
Камбрий
Ptychopariida ✝
поръчка
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
4,084 541 Ma
Камбрий
427 Ma
силур
Редличиида ✝
поръчка
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1,986 541 Ma
Камбрий
485 Ma
Камбрий
Remopleuridacea ✝
суперсемейство
изброени (PBDB) 1 494 Ma
Камбрий
494 Ma
Камбрий
Aldonaiidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
13 520 Ma
Камбрий
516 Ma
Камбрий
Amgaspididae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
9 516 Ma
Камбрий
513 Ma
Камбрий
Anomocarellidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
128 516 Ma
Камбрий
501 Ma
Камбрий
Antagmidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
72 541 Ma
Камбрий
505 Ma
Камбрий
Atopidae ✝
семейство
изброени (PBDB) 4 530 Ma
Камбрий
516 Ma
Камбрий
Auritamidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Avoninidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Bathynotidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
5 516 Ma
Камбрий
513 Ma
Камбрий
Changshaniidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
14 501 Ma
Камбрий
497 Ma
Камбрий
Dikelocephalidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
262 501 Ma
Камбрий
485 Ma
Камбрий
Ellipsocephaloididae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
35 501 Ma
Камбрий
499 Ma
Камбрий
Emucarididae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
две 516 Ma
Камбрий
516 Ma
Камбрий
Harpididae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
53 501 Ma
Камбрий
445 Ma
Късен/горен ордовик
Holocephalinidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
9 513 Ma
Камбрий
485 Ma
Камбрий
Ignotogregatidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Isocolidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
30 485 Ma
Камбрий
445 Ma
Късен/горен ордовик
Ityophoridae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
4 458 Ma
Късен/горен ордовик
453 Ma
Късен/горен ордовик
Jamrogiidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Liwiidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
4 520 Ma
Камбрий
445 Ma
Късен/горен ордовик
Llanoaspididae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
73 513 Ma
Камбрий
497 Ma
Камбрий
Mapaniidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
18 513 Ma
Камбрий
501 Ma
Камбрий
Missisquoiidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
44 501 Ma
Камбрий
467 Ma
Среден ордовик
Monkaspididae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
31 505 Ma
Камбрий
494 Ma
Камбрий
Namanoiidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
6 541 Ma
Камбрий
516 Ma
Камбрий
Naraoiidae
семейство
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Nepeidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
5 507 Ma
Камбрий
501 Ma
Камбрий
Onchonotopsidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Ordosiidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
9 513 Ma
Камбрий
505 Ma
Камбрий
Phylacteridae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
126 501 Ma
Камбрий
485 Ma
Камбрий
Polycyrtaspididae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
9 501 Ma
Камбрий
501 Ma
Камбрий
Sarkiidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 466 Ma
Среден ордовик
466 Ma
Среден ордовик
Scutelluidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
43 443 Ma
силур
423 Ma
силур
Sunaspididae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
13 513 Ma
Камбрий
513 Ma
Камбрий
Utiidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
16 516 Ma
Камбрий
513 Ma
Камбрий
Wuaniidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
30 513 Ma
Камбрий
513 Ma
Камбрий
Ogygiocaridinae ✝
подсемейство
изброени (PBDB) 1 461 Ma
Среден ордовик
461 Ma
Среден ордовик
Абаканоплевра ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Акантоленус ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Акрохибус ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Аглалия ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Аграулаева ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Agrauloides
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Агуарая ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Айдарела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Алигар
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Allomataspis ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Алсатаспис
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Алтаджахарпес ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Амехил ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
две 485 Ma
Камбрий
485 Ma
Камбрий
амгаспис ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
две 513 Ma
Камбрий
513 Ma
Камбрий
Амгинуя ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Ampellatocephalina ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Анакоподия ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Andesaspis
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Аномалоцефалия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Антагмоплевра ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Антатлаева ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Apedopyanus
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Aphelaspidella
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Апонилей ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Ардуенопс
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Asaphoidichnus
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Австрозиния
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Авалония ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Аваскутелум ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Авонаспис
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Барклиела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Барандия ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
43 479 Ma
Ранен/долен ордовик
458 Ma
Късен/горен ордовик
Bathynotellus ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Бейкедамаспис ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Бергеролимбус ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Берничела
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Бикаспис
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Bicornipyge ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Блаячина ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Boeckia
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Бондаревци ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Брабия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Brevitermierella ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Бриджия ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Камбруникорния ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
4 513 Ma
Камбрий
513 Ma
Камбрий
Кармон ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
две 456 Ma
Късен/горен ордовик
450 Ma
Късен/горен ордовик
Карнифилипсия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Катадоксиди ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Катилицефалити
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Внимание
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Чакаския ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
китайски ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Хондропария ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Coelaspis
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Конаграулос
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Коноцефалити
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Коноиди ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Корновица ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Costapyge
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Костония ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Кросура ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Куриаспис ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
1 485 Ma
Камбрий
485 Ma
Камбрий
Куянаспис ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Циклоленцелина ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Dalarne peltis
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Данжайна ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
7 516 Ma
Камбрий
513 Ma
Камбрий
Дазилепт
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Dechenelloides
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Deltacare ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
5 485 Ma
Камбрий
485 Ma
Камбрий
Делтофталмус
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Дицелоцефал
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Dikellocephalus
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Dimorphichnus ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
10 520 Ma
Камбрий
485 Ma
Камбрий
Диплозига
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Ecnomocaris
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Edganocare ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Effnaspis
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Елипсуела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Ellsaspis ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Емералдела ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
единадесет 513 Ma
Камбрий
513 Ma
Камбрий
Енонтиура
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Ентомострацити ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Енцина ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
5 501 Ma
Камбрий
501 Ma
Камбрий
Еопалпебралия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Еосаукия ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Ербеноклите ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
3 408 Ma
Ранен/долен девон
403 Ma
Ранен/долен девон
Есейгания ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Euarthricocephalus ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
двадесет и едно 516 Ma
Камбрий
513 Ma
Камбрий
Еуломела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
1 485 Ma
Камбрий
485 Ma
Камбрий
Разказвач ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Фалагностус
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Фицрояспис ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
7 479 Ma
Ранен/долен ордовик
479 Ma
Ранен/долен ордовик
Фолицепс ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Франченаспис
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Франконикабол
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
фрицаспис ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
6 520 Ma
Камбрий
520 Ma
Камбрий
Галахетес ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Гентилапсис ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Гигмпелтис ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Гигутела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Джорданела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
глосицефалус
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Глосокориф
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Гогоела ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 479 Ma
Ранен/долен ордовик
479 Ma
Ранен/долен ордовик
Гониоплевра
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Гойкоя ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Хамашания ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Хокинзия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Hemicrypturus
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Херкантикс ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
дрезгав
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Хикс ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Холстония
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Хонанаспис ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
13 513 Ma
Камбрий
513 Ma
Камбрий
Хаулуела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Сяела
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
idiorhapha
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Несмилаеми ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Недопустимо ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
40 499 Ma
Камбрий
485 Ma
Камбрий
Ишпела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Исафения ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Исафениела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Jaylopygiella
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
На опашка ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Юбилеен ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Юдаела ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Джуриетела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Камлакус ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
конфуцианство ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Карлия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
С Кербин ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Kingstonioides
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
кинзабия ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 501 Ma
Камбрий
501 Ma
Камбрий
Кнехтелия ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Кочиелина ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
две 513 Ma
Камбрий
513 Ma
Камбрий
Колпур ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Да бъда честен ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Латилоренцела ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
две 513 Ma
Камбрий
513 Ma
Камбрий
Лептопилус ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Левис ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Ляотунга
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Лигометопус
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Лириамница ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
литокодия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Ломсукаспис ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Лончинуя
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Lotusoides ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Loxonepea ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Локсопария
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Loxopeltis ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
две 513 Ma
Камбрий
513 Ma
Камбрий
Лусампа ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
две 499 Ma
Камбрий
499 Ma
Камбрий
мъжка уплаха ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Маншрикия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Матанинела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Макнер
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Мекофрис ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Мегаласпидикус ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
1 470 Ma
Среден ордовик
470 Ma
Среден ордовик
Мегалурити ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Мастерела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Менегинела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Метапопристис ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Метоптогирус
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Микраграулос
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Майлсдевис
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Молисония
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Monomorphichnus
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Мосия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Моретърва ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Той е в беда ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
12 516 Ma
Камбрий
513 Ma
Камбрий
Мулцибераспис
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Myoproetus ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
две 419 Ma
Ранен/долен девон
409 Ma
Ранен/долен девон
Намураспис
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Наторстия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Неханиаспис ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 541 Ma
Камбрий
541 Ma
Камбрий
Неомалунгия ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Неофилипсия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
кървене от носа ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Норина ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Норудина
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Онтоела
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Опсифарус
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Orictocara ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Отивайки на изток ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Otekmaspis ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Отенаспела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Oxygonaspis ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Пайчиашания ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Палеолент ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Палеоетия ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
две 505 Ma
Камбрий
501 Ma
Камбрий
Палмераспис ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
предно стъкло
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Паракрепицефалия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Параменоцефалити
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Парапалпебралия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Парафеласпис
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Парафореотропис
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Параплагиура ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Параплезиограулос ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Парарания ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Параредлихия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Peculicephalina ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 499 Ma
Камбрий
499 Ma
Камбрий
Perissopyge ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
7 541 Ma
Камбрий
516 Ma
Камбрий
Пиемонтия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Пилигримия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Пилиолити ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Планолимб ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Платапела
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Плиомерелус ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
8 467 Ma
Среден ордовик
467 Ma
Среден ордовик
Poculicephalina ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Preodontochile ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 439 Ma
силур
439 Ma
силур
Протокарис
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Pseudoacicaudus ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Псевдобергронити
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Псевдоклеландия ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
7 485 Ma
Камбрий
479 Ma
Ранен/долен ордовик
Псевдокрецефаласпина ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Pseudoliostracina ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Псевдолизания
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Псевдосалтерия ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Псевдотермиерела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Ptyttstrigis ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Пунктаспис ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
4 501 Ma
Камбрий
501 Ma
Камбрий
Пузилабол
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Пиравостракниум ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 485 Ma
Камбрий
485 Ma
Камбрий
Quadratispina
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Реймондаргс
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Рейганаспис
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Редлихаспис ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Репинела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
две 530 Ma
Камбрий
520 Ma
Камбрий
ресерия ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
ресеропсис ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Rochaeva ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Роуия ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Sailycaspis ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Сапенион
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
sectigena ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Sequiaspis ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
3 541 Ma
Камбрий
541 Ma
Камбрий
Селенокориф ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
1 501 Ma
Камбрий
501 Ma
Камбрий
Semnocephalus
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Септимопелтис
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Серкс ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Серксиоиди ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Серакарис
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Sibiriopeltis ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Смеатения ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Снийдвилия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Сохоплевра
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Sonoraspis ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
3 513 Ma
Камбрий
513 Ma
Камбрий
Spherocare ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
4 497 Ma
Камбрий
485 Ma
Камбрий
Спинацефалус
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Spitsbergaspis
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Спижараспис ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 501 Ma
Камбрий
501 Ma
Камбрий
Stittaspis ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
две 501 Ma
Камбрий
501 Ma
Камбрий
Стротоцефалия
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Стрототропис
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Symphysurinella
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Symphysuroides
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Тадакустия ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Стихотворение за умения ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Таплимела ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Таксиура
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Таземмуртия ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Палатка за чай
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Толифрони ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
6 501 Ma
Камбрий
501 Ma
Камбрий
Thomsonaspis
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Тимурус ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
1 479 Ma
Ранен/долен ордовик
479 Ma
Ранен/долен ордовик
Тонгсингаспис ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Тонтоя
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Токсотис ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Трахопария
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trapelocera
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Трапезоцефалина ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
3 516 Ma
Камбрий
516 Ma
Камбрий
Трилобус ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Тринепея
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Троица ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Тропидавъл
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Туюнаспис ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Уласпис ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Улрикаспис ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Валидаспис ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
пъстра ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
3 541 Ma
Камбрий
516 Ma
Камбрий
Вистоя
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Волонелус ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Вестергардия ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
1 485 Ma
Камбрий
485 Ma
Камбрий
Whittardolithus ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Winsteria ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Юехсиенсела ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
зигзаг ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Bolaspidelia prooculis
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Brassicephalus красив
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Bronteus laphami
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Burnetia cava
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
кратко изгаряне
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Burnettia ectypa
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Burnetia edwardsi
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Изгнание на Бърнет
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
обширна бурнетия
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Междинна бурнетия
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Езикът на Бърнет
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Burnetia pennsylvanica
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Ceraurina glabra
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Блестящ Кливланд
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Concephalina whitehallensis
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Meetphalina vesta
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Crytolithoides ulrichi
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Flatheadia beveri
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Желиращи акантини
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Женевиела Камбелина
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Хойтаспис красив
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Hupeaspis freboldi
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Марела великолепна
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Мегаласпис гравиран
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Малък мегаласпис
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Красотата на Микрогалите
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Neuropteridium pusilla
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Харесвам Нилсон
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Ontarion axitiosum
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Oriostoma bigsbyi
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Oriostoma dingxiangensis
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Ориостома ирма
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Paijenborchella peiensis
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Palaeophyllum lisani
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Paranesidea acerius
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Parapuzosia dolon
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Parapuzosia nitida
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Piazella tuberculata
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Placohelia iddingsi
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Portlockiella spinifera
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Проетус фино набразден
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Проплин центриран
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Proplina iddingsi
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Proplina pustulosa
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Протарч алкон
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Протарка типична
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Pseudoprotophyllum belus
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Pseudoprotophyllum dryope
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Shickshokia cristata
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Shickshokia occidentalis
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Ставроцефалус лагена
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Ставроцефален оарион
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Дядото на Стивън
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Stephanapsis bispinosa
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Tannodiscus balanus
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Telaeomarrolithus intermedius
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Wannerina longoculata
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Wilsonella pennsylvanica
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Zacanthiodes submuticus
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB

Списък със синоними

година Име и автор
1771 г Trilobita Walch
1869 г Далманите се утешиха Сафорд
1933 г Трилобита Флегър, младши стр. 11
1935 г Трилобита Мейсън стр. 102
1952 г Трилобита Ричио стр. 29
1968 г Трилобита Робисън и Пантоха-Алор стр. 775
1992 г Трилобита Бенгтсън стр. 1022
година Име и автор
1997 г Трилобита Сундберг и Макколъм стр. 1071
2001 г Трилобита Макменамин стр. 114
2002 г Трилобита Сепкоски, младши
2007 г Трилобита Кихм и св. Йоан
2008 г Трилобита Бригс и др. стр. 249
2012 г Трилобита Нилсен стр. 244 фиг. Фиг. 44.2

Препратки

Sepkoski, Jr. J. J. (2002) Компендиум на изкопаеми родове морски животни, Бюлетини на американската палеонтология 363, 1-560
Nielsen C. (2012) Еволюция на животните: взаимовръзки на живия тип, 1-402
Briggs D. E. G., Lieberman B. S., et al (2008) Среднокамбрийски членестоноги от Юта, Journal of Paleontology 82 2, 238-254
McMenamin M. A. S. (2001) Нови трилобити от формацията Campito на планините White-Inyo, Paleontology Sonora: Lipalian and Cambrian, 114-116
Sundberg F. A., McCollum L. B. (1997) Oryctocephalids (Corynexochida: Trilobita) от долния-среден камбрийски граничен интервал от Калифорния и Невада, Journal of Paleontology 77 6, 1065-1090
Bengtson S. (1992) Протерозойски и най-ранните камбрийски скелетни метазои, Протерозойската биосфера: мултидисциплинарно изследване, 1017-1034
Robison R. A., Pantoja-Alor J. (1968) Тремадокийски трилобити от региона Nochixtlan, Oaxaca, Мексико, Journal of Paleontology 42 3, 767-800
Riccio J. F. (1952) The Lower Cambrian Olenellidae от южните Мраморни планини, Калифорния, Бюлетин на Академията на науките на Южна Калифорния 51 2, 25-49
Мейсън Дж. Ф. (1935) Фауна на камбрийската формация Кадис, Мраморни планини, Калифорния, Бюлетин на Академията на науките на Южна Калифорния 34 2, 97-120
Phleger, Jr. F. B. (1933) Бележки за някои ордовикски фауни на планините Inyo, Калифорния, Бюлетин на Академията на науките на Южна Калифорния 32 1, 1-21
Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали! Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали!