Трихостронгилус

БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми

Трихостронгилус

Описание

Трихостронгилус видове са нематоди (кръгли червеи), които са повсеместно разпространени сред тревопасните животни по света, включително говеда, овце, магарета, кози, елени и зайци. Най-малко 10 Трихостронгилус видове са свързани с човешки инфекции. Инфекциите възникват чрез поглъщане на инфекциозни ларви от замърсени зеленчуци или вода. Епидемиологичните проучвания показват световно разпространение на Трихостронгилус инфекции при хора, като най-високите нива на разпространение се наблюдават при индивиди от региони с лоши санитарни условия, в селските райони или които са фермери / пастири. Човешките инфекции са най-разпространени в Близкия изток и Азия, като разпространението в световен мащаб се изчислява на 5,5 милиона души.


От статия в Уикипедия на https://en.wikipedia.org/wiki/Trichostrongylus , който е пуснат под Лиценз Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 .
Изходни данни
Източник документ за самоличност Връзка
Глобален информационен център за биоразнообразие (GBIF) 2283555 https://www.gbif.org/species/2283555
Ранг род
Таксономия (GBIF) живот : животното : Нематоди : През втората половина : Стронгилида : Trichostrongylidae : Трихостронгилус
Таксономичен статус (GBIF) приет
Класификация
(GBIF)
Ранг Име Автор
- Еукариота
- Опистоконта Кавалер-Смит 1987 г
царство животното
- Търсач
- еубилатерия Брадва 1987 г
- Протостомия Гробен 1908 г
- Ecdysozoa
- Циклоневралия Ahlrichs 1995
- Nematoidea
тип Нематоди Потс 1932 г
клас През втората половина
поръчка Стронгилида
семейство Trichostrongylidae
род Трихостронгилус Напуснете 1905
Научно наименование Trichostrongylus Looss, 1905 г
Име Публикувано в Збл. Bact. (Прибл. 1), 39 : 413
Уикипедия https://en.wikipedia.org/wiki/Trichostrongylus

Подтаксони

Име Статус Общо име(на) Находки на вкаменелости Най-старият Най-младият
Сходен с Trichostrongylus
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus andreevi
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus askivali
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus asymmetricus
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus axei
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus brevis
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus calcaratus
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus capricola
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus chiapanensis
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus colubriformis
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus cramae
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus dosteri
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus duretteae
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Следва Trichostrongylus
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus falculatus
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus нестабилен
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus lerouxi
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus longispicularis
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus medius
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus moschatus
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus orientalis
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus ostertagiaeformis
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus pietersei
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus probolurus
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus ransomi
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus retortaeformis
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus набръчкана
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus scrjabini
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus am
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Трихостронгилус тънък
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus texanus
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus ventricosus
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Trichostrongylus vitrinus
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB

Остарели имена

Име Източник Ранг на таксона Таксономия
Трихостронгилус Травасос, 1914 г GBIF род животното : Нематоди : През втората половина : Стронгилида : Trichostrongylidae : Трихостронгилус
Trychostrongylus Китамура, 1916 г GBIF род животното : Нематоди : През втората половина : Стронгилида : Trichostrongylidae : Trychostrongylus
Пробостронгилус Сарвар, 1956 г GBIF род животното : Нематоди : През втората половина : Стронгилида : Trichostrongylidae : Пробостронгилус
Cobboldostrongylus Сарвар, 1956 г GBIF род животното : Нематоди : През втората половина : Стронгилида : Trichostrongylidae : Cobboldostrongylus
Бъклея Сарвар, 1956 г GBIF род животното : Нематоди : През втората половина : Стронгилида : Trichostrongylidae : Бъклея
Гилезия Сарвар, 1956 г GBIF род животното : Нематоди : През втората половина : Стронгилида : Trichostrongylidae : Гилезия

Препратки

PESI (2015) Паневропейски директории на видове Инфраструктура. Достъп чрез www.eu-nomen.eu/portal - via Dyntaxa. Svensk taxonomisk databas
Международна комисия по зоологическа номенклатура. Становище 66 Имена на нематоди и Gordiacea, поставени в официалния списък на родовите имена. Становища и декларации, направени от Международната комисия по зоологическа номенклатура 1B, 171-176 (1915) - чрез официални списъци и индекси на имена в зоологията
Sohlenius, Lars (2008) Шведски нематоди. Excel списък 080317. - чрез Dyntaxa. Шведска таксономична база данни
Hallan, J. (2000 г.-до момента). Биологичен каталог. Уеб компилация, достъпна на адрес http://bug.tamu.edu/research/collection/hallan/ (достъп през юни 2012 г.). - чрез Временния регистър на морските и неморските видове
Nomenclator Zoologicus. Списък на имената на родове и подродове в зоологията от десетото издание на Линей, 1758 г. до края на 2004 г. Дигитализирано от uBio от томове. 1-9 от Neave (ред.), 1939-1996 плюс допълнителен том само в цифров вид. http://ubio.org/NomenclatorZoologicus (към 2006 г.). - чрез Временния регистър на морските и неморските видове
SN2000: Brands, S.J. (съставител) 1989-2005. Systema Naturae 2000. Амстердам, Холандия (версия от 2006 г.). Предлага се онлайн на http://sn2000.taxonomy.nl/. - via The Interim Register of Marine and Nonmarine Genera
Збл. Bakt., (1 Orig.) 39 - чрез Временния регистър на морските и неморските видове
Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали! Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали!