Река Дейли - Tindall Limestone, Северна територия, Австралия

БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми
Група река Дейли
Формиране Тиндалски варовик
Възраст: 513 - 501 Ma
Камбрий
Интервал Среден камбрий
Литология варовик/пакстоун, 'варовик', калист камък/'варовик', пакстоун/'варовик', крем, алевролит, 'варовик'/пясъчник, 'карбонат'
Брой колекции 49
Брой повторения 196

Записани примерни местоположения

Местоположение Регион Стратиграфско име
Хоризонт 5 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Хоризонт 5 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Хоризонт 5 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Хоризонт 3 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Хоризонт3 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Хоризонт 3 Катрин, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4601 Катрин, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4602 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4603 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4604 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4605 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4606 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4607 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4608 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4610 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4611 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4612 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4613 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4614 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4615 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4616 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4618 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NTGS 4619 Катрин, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NT6 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NT13 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NT20 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NT22 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NT23 Регион Ропър Гълф, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NT24 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NT26 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие NT27 Регион Виктория-Дейли, Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал
Разкритие LT14 Северна територия, Австралия Река Дейли - варовик Тиндал

Записани вкаменелости

Прието име Йерархия Възраст
В Хиолит
поръчка
животното : Хиолита : В Хиолит 513 - 501 Ma
Камбрий
Гака sp.
род
животното : Хиолита : В Хиолит : Angusticornidae : Гака 513 - 501 Ma
Камбрий
Нганки sp.
род
животното : Хиолита : В Хиолит : Angusticornidae : Нганки 513 - 501 Ma
Камбрий
Гудугуван sp.
род
животното : Circothecidae : Гудугуван 513 - 501 Ma
Камбрий
Приливът на хардмани
вид
животното : Хиолита : Ортотецида : Circothecidae : Гудугуван : Приливът на хардмани 513 - 501 Ma
Камбрий
Ларава sp.
род
животното : Хиолита : Ортотецида : Circothecidae : Ларава 513 - 501 Ma
Камбрий
Зепаера sp.
род
животното : Членестоноги : Брат : Зепаера 513 - 501 Ma
Камбрий
Гуния sp.
род
животното : Членестоноги : Трилобита : Ptychopariida : Ptychopariidae : Гуния 513 - 501 Ma
Камбрий
Тонгшания sp.
род
животното : Членестоноги : Трилобита : Ptychopariida : Ptychopariidae : Тонгшания 513 - 501 Ma
Камбрий
редлихия sp.
род
животното : Членестоноги : Трилобита : Редличиида : Redlichiidae : редлихия 513 - 501 Ma
Камбрий
Xystridura sp.
род
животното : Членестоноги : Трилобита : Редличиида : Paradoxididae : Xystridura 513 - 501 Ma
Камбрий
Хадротрета sp.
род
животното : Брахиопода : Лингулата : Акротретида : Acrotretidae : Хадротрета 513 - 501 Ma
Камбрий
Вандалотрета джагоран
вид
животното : Брахиопода : Лингулата : Акротретида : Хадротрета : Вандалотрета джагоран 513 - 501 Ma
Камбрий
Еотел пропусна
вид
животното : Брахиопода : Лингулата : Лингулида : Acrothelidae : изобилие : Еотел пропусна 513 - 501 Ma
Камбрий
Киршабактела sp.
род
животното : Брахиопода : Лингулата : Лингулида : Kyrshabaktellidae : Киршабактела 513 - 501 Ma
Камбрий
Вестония sp.
род
животното : Брахиопода : Лингулата : Лингулида : Obolidae : Вестония 513 - 501 Ma
Камбрий
Микромитра sp.
род
животното : Брахиопода : Paterinidae : Микромитра 513 - 501 Ma
Камбрий
Dirapora dyunyin
вид
животното : Брахиопода : Rhynchonellata : Ортида : Bohemielidae : Дирафора : Dirapora dyunyin 513 - 501 Ma
Камбрий
С murrinyinella garradin
вид
животното : Брахиопода : Rhynchonellata : Ортида : Bohemielidae : Муриниин : С murrinyinella garradin 513 - 501 Ma
Камбрий
Wimanella seges
вид
животното : Брахиопода : Rhynchonellata : Ортида : Bohemielidae : Виманела : Wimanella seges 513 - 501 Ma
Камбрий
Латушела акордеоната
вид
животното : Мекотело : Helcionelloida : Хелционелида : Coreospiridae : Латушела : Латушела акордеоната 513 - 501 Ma
Камбрий
Явоня Гурумал
вид
животното : Порифера : Heteractinida : Octactinellida : Nuchidae : Явоня : Явоня Гурумал 513 - 501 Ma
Камбрий
Вагима Галбанин
вид
животното : Порифера : Heteractinida : Octactinellida : Nuchidae : Вагима : Вагима Галбанин 513 - 501 Ma
Камбрий

Препратки

Kruse P. D. (1987) Други австралийски камбрийски сфинктозои, Geological Magazine 124 6, 543-553
Kruse P. D. (1990) Камбрийска палеонтология на басейна Daly, Геоложко проучване на Северна територия 7, 1-58
Kruse PD (1996) Актуализация на северноавстралийските камбрийски гъби Rankenella, Околна среда и околна среда, Alcheringa 20, 161-178
Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали!