Oysteridae

БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми

Oysteridae

  02852740014977627279686.jpg Oysteridae

Барейро и Лаврадио, Барейро, Сетубал, Португалия  07981630015845654012861.jpg Oysteridae

Барейро и Лаврадио, Барейро, Сетубал, Португалия

Подтаксони

Име Статус Общо име(на) Находки на вкаменелости Най-старият Най-младият
Crassostreinae
подсемейство
изброени (PBDB) 160 156 Ma
Джурасик
0 май
Съществуващи
Стриди
подсемейство
изброени (PBDB) 1,366 279 Ma
пермски
0 май
Съществуващи
Saccostreinae
подсемейство
изброени (PBDB) 0 май
Съществуващи
Стриостреин
подсемейство
изброени (PBDB) петдесет 66,0 милиона години
Късна/горна креда
0 май
Съществуващи
Актиностреон ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
662 232 Ma
Късен/горен триас
99,6 Ma
Късна/горна креда
Акутострия ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
165 101 Ma
Късна/горна креда
28,1 Ma
Олигоцен
Alectryonella
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
6 3,60 Ma
Плиоцен
0 май
Съществуващи
Двусмислен ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
319 105 Ma
Ранна/долна креда
66,0 милиона години
Късна/горна креда
Аномиострея
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Анулострея ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Arctostrea ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
49 168 Ma
Средна юра
70,6 Ma
Късна/горна креда
Booneostrea
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
0 май
Съществуващи
Конрадострея ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
78 16,0 Ma
миоцен
0,13 милиона години
Плейстоцен
Crassostrea
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
691 145 Ma
Късна юра
0 май
Съществуващи
Cubitostrea ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
390 201 Ma
Ранна юра
0,01 Ma
Плейстоцен
Curvostrea ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
78 109 май
Ранна/долна креда
70,6 Ma
Късна/горна креда
Dendostrea
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
152 113 Ma
Ранна/долна креда
0 май
Съществуващи
изобличавам
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Фея ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
4 86,3 милиона години
Късна/горна креда
83,6 Ma
Късна/горна креда
Флемингострия ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
82 99,6 Ma
Късна/горна креда
28,1 Ma
Олигоцен
Кулунострея ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
3 48,6 Ma
Еоцен
38,0 милиона години
Еоцен
Левострея ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
1 145 Ma
Късна юра
145 Ma
Късна юра
Кървене
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
398 279 Ma
пермски
0 май
Съществуващи
Магелан
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Маргострея ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
1 93,9 милиона години
Късна/горна креда
93,9 милиона години
Късна/горна креда
Нанострея
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Никаизолофа
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
46 113 Ma
Ранна/долна креда
0 май
Съществуващи
Пикнодонта ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
двадесет и едно 55,8 милиона години
Еоцен
5,33 Ma
миоцен
одонтогрифея ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
55 72,1 милиона години
Късна/горна креда
38,0 милиона години
Еоцен
Осцилолофа ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
3 105 Ma
Ранна/долна креда
93,5 милиона години
Късна/горна креда
Осцилофа ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
48 113 Ma
Ранна/долна креда
72,1 милиона години
Късна/горна креда
Острая
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
2650 260 Ma
пермски
0 май
Съществуващи
Стриди
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
38 48,6 Ma
Еоцен
0 май
Съществуващи
Пейлиния ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
28 113 Ma
Ранна/долна креда
105 Ma
Ранна/долна креда
planstrea
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
две 2,59 Ma
Плейстоцен
0 май
Съществуващи
Псевдоперна ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
81 93,9 милиона години
Късна/горна креда
70,6 Ma
Късна/горна креда
Пулвинострея ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Pustulostrea
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
0 май
Съществуващи
Квадрострия ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Rastellum
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Saccostrea
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
43 47,8 Ma
Еоцен
0 май
Съществуващи
Stryostrea
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
петдесет 66,0 милиона години
Късна/горна креда
0 май
Съществуващи
Талонострея
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
0 май
Съществуващи
Тескейострея
род
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Тюркоазена ивица ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
18 72,1 милиона години
Късна/горна креда
38,0 милиона години
Еоцен
Сенчести ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
115 247 Ma
Ранен/долен триас
209 Ma
Късен/горен триас
Англия Джаксън
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Englandina pygmaea
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Англия като Тексас
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB

Списък със синоними

година Име и автор
1815 г Ostreidae Rafinesque
1895 г Oysteridae Стантън стр. 34
1904 г Oysteridae Глен стр. 380
1923 г Oysteridae Кларк и Арнолд стр. 138
1925 г Oysteridae Woodring стр. 59
1931 г Oysteridae Олсън стр. 40
1957 г Oysteridae Ривера стр. 191
1958 г Oysteridae ДюБар стр. 157
1965 г Oysteridae Нюел стр. 18
1970 г Oysteridae Рончети стр. 59
1980 г Oysteridae Vokes стр. 65
1982 г Oysteridae Докерство стр. 53
1983 г Oysteridae Глиози и Малатеста стр. 90
1984 г Oysteridae Скуайърс стр. 44
1987 г Oysteridae Мур стр. 17, 24
1987 г Oysteridae Скуайърс стр. 58
1987 г Oysteridae Уорд и Блекуелдър стр. 129
1990 г Oysteridae Beu и др. стр. 396
1992 г Oysteridae Уорд стр. 76
2000 г Oysteridae Коан и др. стр. 211
2001 г Oysteridae Тод
2002 г Oysteridae Марк
2004 г Oysteridae Спенсър и др.
2004 г Oysteridae Стилуел и др. стр. 21
2005 г Oysteridae Розенберг стр. 53
2006 г Oysteridae Помолвам стр. 210, 212
2006 г Oysteridae Билер и Микелсен стр. 229
2006 г Oysteridae Розенберг и др.
2009 г Oysteridae Лам и Мортън стр. 482
2009 г Oysteridae Невесская
2010 г Oysteridae Буше и др.
2011 г Oysteridae Картър и др. стр. 8
2014 г Oysteridae Ros-Franch и др.
1815 г Ostreidae Rafinesque
година Име и автор
1895 г Oysteridae Стантън стр. 34
1904 г Oysteridae Глен стр. 380
1923 г Oysteridae Кларк и Арнолд стр. 138
1925 г Oysteridae Woodring стр. 59
1931 г Oysteridae Олсън стр. 40
1957 г Oysteridae Ривера стр. 191
1958 г Oysteridae Дюбар стр. 157
1965 г Oysteridae Нюел стр. 18
1970 г Oysteridae Рончети стр. 59
1980 г Oysteridae Vokes стр. 65
1982 г Oysteridae Докерство стр. 53
1983 г Oysteridae Глиози и Малатеста стр. 90
1984 г Oysteridae Скуайърс стр. 44
1987 г Oysteridae Мур стр. 17, 24
1987 г Oysteridae Скуайърс стр. 58
1987 г Oysteridae Уорд и Блекуелдър стр. 129
1990 г Oysteridae Beu и др. стр. 396
1992 г Oysteridae Уорд стр. 76
1999 г Oysteridae Скуайърс стр. 18
2000 г Oysteridae Коан и др. стр. 211
2001 г Oysteridae Тод
2002 г Oysteridae Марк
2004 г Oysteridae Спенсър и др.
2004 г Oysteridae Стилуел и др. стр. 21
2005 г Oysteridae Розенберг стр. 53
2006 г Oysteridae Помолвам стр. 210, 212
2006 г Oysteridae Билер и Микелсен стр. 229
2006 г Oysteridae Розенберг и др.
2009 г Oysteridae Лам и Мортън стр. 482
2009 г Oysteridae Невесская
2010 г Oysteridae Буше и др.
2011 г Oysteridae Картър и др. стр. 8
2014 г Oysteridae Ros-Franch и др.
2018 г Oysteridae Скуайърс стр. 4

Препратки

Vokes H. E. (1980) Родове на Bivalvia: систематичен и библиографски каталог, Родове на Bivalvia: систематичен и библиографски каталог
Stanton T. W. Принос към палеонтологията на креда на тихоокеанското крайбрежие. : Фауната на Ноксвил, Бюлетин на Геоложката служба на Съединените щати 133, 1-132 doi:10.3133/b133
Glenn L. C. (1904) Pelecypoda, Миоценски текст на Геоложкото проучване на Мериленд, 274-401
Кларк Б. Л., Арнолд Р. (1923) Фауна на формацията Суке, остров Ванкувър, Публикации на Калифорнийския университет, Бюлетин на Департамента по геологически науки 14 5, 123-234
Woodring W. P. (1925) Миоценски мекотели от Боудън, Ямайка. Част 1: Pelecypods и Scaphopods, Принос към геологията и палеонтологията на Западна Индия
Olsson A. A. (1931) Принос към третичната палеонтология на Северно Перу: Част 4, Перуанският олигоцен, Бюлетини на американската палеонтология 17 63
Ривера Р. (1957) Изкопаеми мекотели от формацията Паракас, Департамент Ика, Геоложко дружество на Перу Първи национален конгрес по геология Анали - Част II 32, 165-219
DuBar J. R (1958) Стратиграфия и палеонтология на късните неогенски слоеве в района на река Caloosahatchee в южна Флорида, Бюлетин на Геоложкото проучване на Флорида 40, 1-267
Newell N. D. (1965) Класификация на Bivalvia, American Museum Novitates 2206, 1-25
Ronchetti C. R. (1970) Нови приноси към познаването на юрската фауна на Каркар (Североизточен Афганистан), Италия. Expedit., Каракорум (K2) Хинду Куш, Научни доклади IV, Палеонтология – Зоология – Ботаника 2, 43-74
Dockery D. T. (1982) Долноолигоценски двучерупчести черупки от групата Vicksburg в Мисисипи, Мисисипи, Отдел за природни ресурси, Бюро по геология 123, 1-261
Gliozzi E., Malatesta A. (1983) Палеоценски мекотели от Baixa Chinhauanine в басейна на Рио Масинтонто (Мапуто - Мозамбик), Geologica Romana 22, 85-145
Squires R. L. (1984) Мегапалеонтология на еоценската формация Llajas, Simi Valley, Калифорния, Принос в науката, Природонаучен музей на окръг Лос Анджелис 350, 1-76
Moore E. J. (1987) Третични морски пелициподи на Калифорния и Долна Калифорния: Plicatulidae до Ostreidae, Професионален доклад на Геологическото проучване на Съединените щати 1228 C, 1-53
Squires R. L. (1987) Еоценска палеонтология на мекотели в района на връх Уитакър, окръзи Лос Анджелис и Вентура, Калифорния, Приноси в науката, Природонаучен музей на окръг Лос Анджелис 388, 1-93
Ward L.W., Blackwelder B.W. (1987) Мекотели от късен плиоцен и ранен плейстоцен от формациите на река Джеймс Сити и река Чоуан в мина Лий Крийк, Приноси на Смитсонов към палеобиологията 61, 113-283
Beu A.G., Maxwell P.A., et al (1990) Cenozoic Mollusca of New Zealand, New Zealand Geological Survey Paleontological Bulletin 58
Ward L. W. (1992) Molluscan biostratigraphy of the Miocene Middle Atlantic Coastal Plain of North America, Virginia Museum of Natural History 2
Coan E. V., Scott P. V., et al (2000) Двучерупчести раковини от западна Северна Америка, Монографии на Природонаучния музей на Санта Барбара 2, 1-764
Todd J. A. (2001) Систематичен списък на двучерупчести в колекциите на Панамския палеонтологичен проект, [http://eusmilia.geology.uiowa.edu/database/bivalves/systemat/bivaltax.htm#list]
Marquet R. (2002) Неогенските Amphineura и Bivalvia (Protobranchia и Pteriomorphia) от Kallo и Doel (Източна Фландрия, Белгия), Palaeontos 2, 1-100
Spencer H. G., Willan R. C., et al (2004) Контролен списък на скорошните мекотели, описани от изключителната икономическа зона на Нова Зеландия, [http://www.molluscs.otago.ac.nz/index.html]
Stilwell J.D., Zinsmeister W.J., et al (2004) Ранни палеоценски мекотели на Антарктика: систематика, палеоекология и палеобиогеографско значение, Бюлетини на американската палеонтология 367
Rosenberg G. (2005) Malacolog 4.0: База данни за морски молуски в Западния Атлантик, [WWW база данни (версия 4.1.0)] URL http://data.acnatsci.org/wasp
Beu A. G. (2006) Морски мекотели на кислородни изотопни етапи от последните 2 милиона години в Нова Зеландия. Част 2. Биостратиграфски полезни и нови плиоценски до скорошни двучерупчести, Вестник на Кралското общество на Нова Зеландия 36 4, 151-338
Bieler R., Mikkelsen P. M. (2006) Bivalvia - поглед към клоните, Zoological Journal of the Linnean Society 148, 223-235
Rosenberg G., Ponder W., et al (2006) Биотична база данни за индо-тихоокеански морски мекотели doi:http://data.acnatsci.org/obis
Lam K., Morton B. (2009) Стриди (Bivalvia: Ostreidae и Gryphaeidae), регистрирани от Малайзия и Сингапур, The Raffles Bulletin of Zoology 57 2, 481-494
Nevesskaja L. A. (2009) Принципи на систематиката и системата на двучерупчестите, Палеонтологичен вестник 43 1, 1-11 doi:10.1134/S0031030109010018
Bouchet P., Rocroi J.-P., et al (2010) Номенклатор на семействата двучерупчести с класификация на семействата двучерупчести, Malacologia 52 2, 1-184 doi:10.4002/040.052.0201
Carter J.G., Altaba C.R., et al (2011) A Synoptical Classification of the Bivalvia (Mollusca), Университет на Канзас Палеонтологичен институт Палеонтологични приноси 4, 1-47
Ros-Franch S., Márquez-Aliaga A., et al (2014) Изчерпателна база данни за индуански (долен триас) до синемурски (долна юра) морски двучерупчести родове и техния палеобиогеографски запис, Палеонтологични приноси 8, 1-219
Squires R. L. (2018) Палеоценски и еоценски стриди от Западното крайбрежие на Съединените щати: Ревизия на именувани видове и разпознаване на нови видове, Приноси в науката 526, 1-29
Bouchet P. & Rocroi J.-P. 2010. Номенклатор на семейства двучерупчести; с класификация на семейства двучерупчести от R. Bieler, J.G. Carter & E.V. Коан. Малакология 52 (2): 1-184. - чрез Световния регистър на морските видове
Gärdenfors, Ulf, Hall, Ragnar, Hallingbäck, Tomas, Hansson, Hans G. & Hedström, Lars (2003) Животни, гъби и растения в Швеция 2003. Списък на видовете за семейство. ArtDatabanken Reports 5, ArtDatabanken, Упсала. (ревизиран файл в Excel с шведски семейства животни). - чрез Dyntaxa. Шведска таксономична база данни
Коан, Е.В.; Валентич-Скот, П. (2012). Двучерупчести миди от тропическа Западна Америка. Морски двучерупчести мекотели от Долна Калифорния до Северно Перу. 2 тома, 1258 стр. - чрез Световния регистър на морските видове
Стенцел Х.Б. (1971). Стриди. In, Moore, R.C. (Ред.), Трактат за палеонтологията на безгръбначните, т. N, том. 3, Mollusca 6, Bivalvia. Геоложко общество на Америка и University of Kansas Press, Lawrence. 3 (6): 953–1224. - чрез Световния регистър на морските видове
Хари Х. У. (1985). Резюме на надспецифичната класификация на живите стриди (Bivalvia: Gryphaeidae и Ostreidae). Велигер 28 : 121-158 - чрез Световен регистър на морските видове
Inaba A. & K. Torigoe (2004) Стриди в света. Част 2. Систематично описание на съвременните стриди. Бюлетин на музея на черупките Нишиномия 3: 63 + 9 стр., 13 бр. - чрез Световния регистър на морските видове
Салви Д., Макали А. и Мариотини П. (2014). Молекулярна филогенетика и систематика на двучерупчестите семейство Ostreidae въз основа на модели на структура на последователност на рРНК и многолокусно видово дърво. ПЛОС ЕДИН. 9(9): e108696. - чрез Световния регистър на морските видове
Международна комисия по зоологическа номенклатура. Становище 356 Допълнение към официалния списък на имената на семейни групи Зоология на имената на таксоните на семейни групи, имащи Ostrea Linnaeus, 1758 и Gryphaea Lamarck, 1801 (клас Pelecypoda) като техни съответни типови родове (Мнение в допълнение към Становище 338). Становища и декларации, издадени от Международната комисия по зоологическа номенклатура 11(6), 103-112 (1955) - чрез официални списъци и индекси на имена в зоологията
WoRMS (2016) Достъп чрез Световния регистър на морските видове на адрес http://www.marinespecies.org/ - via Dyntaxa. Svensk taxonomisk databas
Bouchet P. & Rocroi J.-P. 2010. Номенклатор на семейства двучерупчести; с класификация на семейства двучерупчести от R. Bieler, J.G. Carter & E.V. Коан. Малакология 52 (2): 1-184. - чрез Световния регистър на въведените морски видове (WRiMS)
Коан, Е.В.; Валентич-Скот, П. (2012). Двучерупчести миди от тропическа Западна Америка. Морски двучерупчести мекотели от Долна Калифорния до Северно Перу. 2 тома, 1258 стр. - чрез Световния регистър на въведените морски видове (WRiMS)
Стенцел Х.Б. (1971). Стриди. In, Moore, R.C. (Ed.), Трактат за палеонтологията на безгръбначните, т. N, том. 3, Mollusca 6, Bivalvia. Геоложко общество на Америка и University of Kansas Press, Lawrence. 3 (6): 953–1224. - чрез Световния регистър на въведените морски видове (WRiMS)
Хари Х. У. (1985). Резюме на надспецифичната класификация на живите стриди (Bivalvia: Gryphaeidae и Ostreidae). Велигер 28 : 121-158 - чрез Световен регистър на въведените морски видове (WRiMS)
Inaba A. & K. Torigoe (2004) Стриди в света. Част 2. Систематично описание на съвременните стриди. Бюлетин на музея на черупките Нишиномия 3: 63 + 9 стр., 13 бр. - чрез Световния регистър на въведените морски видове (WRiMS)
Салви Д., Макали А. и Мариотини П. (2014 г.). Молекулярна филогенетика и систематика на семейство двучерупчести Ostreidae въз основа на модели на структура на последователност на рРНК и многолокусно видово дърво. ПЛОС ЕДИН. 9(9): e108696. - чрез Световния регистър на въведените морски видове (WRiMS)
Бентън, M.J. (изд.). (1993). The Fossil Record 2. Chapman & Hall, Лондон, 845 стр. - чрез The Interim Register of Marine and Nonmarine Genera
Parker, S.P. (изд.). (1982). Резюме и класификация на живите организми. Макграу-Хил, Ню Йорк. 2 тома. - чрез Временния регистър на морските и неморските видове
WoRMS (март 2013 г.) - чрез Временния регистър на морските и неморските видове
Turgeon, D.D., J.F. Quinn, Jr., A.E. Bogan, E.V. Coan, F.G. Hochberg, W.G. Lyons, et al., 1998: Общи и научни имена на водни безгръбначни от Съединените щати и Канада: мекотели, 2-ро издание. Американски риболов Специална публикация на обществото 26. 526. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS)
Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали! Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали!