Орнитисхия ✝

БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми

Орнитисхия ✝

Изходни данни
Източник документ за самоличност Връзка
Глобален информационен център за биоразнообразие (GBIF) Не е свързано с GBIF запис.
PaleoBioDB ID (PBDB) 38712 https://paleobiodb.org/classic/checkTaxonInfo?taxon_no=38712
Ранг некласиран клас (PBDB)
Таксономия (PBDB) живот : животното : хордови : Орнитисия
Класификация
(PBDB,GBIF)
Ранг Име Автор
- Еукариота
- Опистоконта Кавалер-Смит 1987 г
царство животното
- триплобластичен Ланкестър 1877 г
- нефрозоа Джонделиус и др. 2002 г
- Дейтеростомия Гробен 1908 г
тип хордови Хекел 1847 г
подтип Гръбначни Ламарк 1801 г
суперклас Gnathostomata Гегенбауер 1874 г
- Osteichthyes
- Sarcopterygii Ромер 1955 г
подклас dipnotetrapodorpha
подклас Тетраподоморфа
- Тетрапода
- Reptiliomorpha Säve-Söderbergh 1934
- Антракозаврия Säve-Söderbergh 1934
- Батрахозаурия
- Котилозаурия
- Амниота Хекел 1866 г
- Сауропсида Хъксли 1864 г
клас влечуго Лавренти 1768 г
подклас Еурептилия
- Римско платно Готие и др. 1988 г
- Диапсид
- Еозухия
- неодиапсид Бентън 1985 г
- Саурия Готие 1984 г
- Archosauromorpha
- крокопода 2016 г
- Archosauriformes Готие 1986
- Eucrocopoda 2016 г
- Архозаврия
неофициален Авеметатарзалия Бентън 1999 г
- Ornithodira Готие 1986
- Dinosauromorpha Бентън 1985 г
- Dinosauriformes Нов 1992г
- Динозаврия
поръчка Орнитисия
Често срещано име орнитиски
Становища (PBDB)
Име Ранг Мнение Доказателство Автор
Орнитисия поръчка принадлежи на Динозаврия заявени с доказателства Сийли, 1888 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Динозаврия заяви без доказателства Сийли, 1888 г
Орнитисия поръчка принадлежи на влечуго заяви без доказателства Сийли, 1888 г
Орнитисия подразред субективен синоним на Ортопод заяви без доказателства Хей, 1902 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Динозаврия заяви без доказателства Хуене, 1909 г
Орнитисия подразред субективен синоним на Постпубис заявени с доказателства Джекел, 1910 г
Орнитисия подразред субективен синоним на Постпубис заяви без доказателства Jaekel, 1911 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Динозаврия заявени с доказателства Лул, 1915 г
Орнитисия поръчка принадлежи на влечуго заявени с доказателства Лул, 1924 г
Орнитисия некласиран клас принадлежи на Динозаврия заяви без доказателства Суинтън, 1934 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Архозаврия заяви без доказателства лилаво, 1937 г
Орнитисия поръчка принадлежи на влечуго заявени с доказателства Кун, 1946 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Archosauromorpha заявени с доказателства Хуене, 1948 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Архозаврия заяви без доказателства Хотън и Бринк, 1954 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Archosauromorpha заяви без доказателства Хуене, 1954 г
Орнитисия поръчка принадлежи на влечуго заяви без доказателства Стърнберг, 1954 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Архозаврия подразбира се Ромер, 1956 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Архозаврия заяви без доказателства Парш, 1963 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Архозаврия заявени с доказателства Кун, 1964 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Динозаврия заявени с доказателства Татаринов, 1964
Орнитисия поръчка принадлежи на влечуго заявени с доказателства Тези, 1964 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Архозаврия подразбира се Ромер, 1966 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Архозаврия заявени с доказателства Кун, 1966 г
Орнитисия подклас принадлежи на Динозаврия заявени с доказателства Бакер и Галтън, 1974 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Архозаврия заяви без доказателства Тулборн, 1975 г
Орнитисия поръчка принадлежи на влечуго подразбира се Бентън, 1979 г
Орнитисия поръчка принадлежи на влечуго заяви без доказателства Мадсен и Милър, 1979 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Архозаврия заяви без доказателства Остром, 1980 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Динозаврия заявени с доказателства Гардинър, 1982 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Динозаврия заяви без доказателства Джао, 1983 г
Орнитисия суперразред принадлежи на Ornithischiformes заяви без доказателства Купър, 1985 г
Орнитисия некласиран клас принадлежи на Динозаврия заяви без доказателства Готие и Падиан, 1985 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Архозаврия подразбира се Карол, 1988 г
Орнитисия некласиран клас принадлежи на Динозаврия заяви без доказателства Готие и др., 1989 г
Орнитисия некласиран клас принадлежи на Динозаврия заявени с доказателства Бентън, 1990 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Eudinosauria заяви без доказателства Новини, 1992
Орнитисия некласиран клас принадлежи на Динозаврия заяви без доказателства Бюфето и Ингават, 1992 г
Орнитисия некласиран клас принадлежи на Динозаврия заявени с доказателства Спокойствие, 1998 г
Орнитисия поръчка принадлежи на Динозаврия подразбира се Peng et al., 2001
Орнитисия некласиран клас принадлежи на Динозаврия заяви без доказателства Ескура, 2006 г
Орнитисия некласиран клас принадлежи на Динозаврия заявени с доказателства Мартинес и Алкобер, 2009 г
Орнитисия некласиран клас принадлежи на Динозаврия заяви без доказателства Джън и др., 2009 г
Орнитисия некласиран клас принадлежи на Динозаврия заявени с доказателства Несбит, 2011 г
Орнитисия некласиран клас принадлежи на Динозаврия заяви без доказателства Ясински и Съливан, 2011 г
Орнитисия некласиран клас принадлежи на Динозаврия заявени с доказателства Madzia и др., 2018 г
Орнитисия некласиран клас принадлежи на Динозаврия заяви без доказателства Джън и др., 2018 г
Орнитисия некласиран клас принадлежи на Динозаврия заявени с доказателства Марц и Смол, 2019 г
Орнитисия некласиран клас принадлежи на Динозаврия заяви без доказателства Арбър и Евънс, 2019 г
Орнитисия некласиран клас принадлежи на Eudinosauria заявени с доказателства Карано, 2020 г
Състояние (PBDB) изчезнал
Размер на таксона (PBDB) 1060
Първо записано появяване 237 - 228 Ma
Късен триас
Последно записано появяване 70.6 - 66.0 Ma
Късна креда
Околен свят сухоземни (на базата на Ornithischia)
Мотилитет активно подвижни (на базата на Ornithischia)
Диета тревопасно (на базата на Ornithischia)
Възпроизвеждане яйценосни, разпространение=директно/вътрешно, подвижно (на базата на Ornithischia)
Онтогенеза натрупване, модификация на части (на базата на Ornithischia)
Тафономия хидроксилапатит ,компактен или плътен (на базата на Ornithischia)
Първична справка (PBDB) Х. Г. Сийли. 1888. Относно класификацията на изкопаемите животни, обикновено наричани Dinosauria. Сборници на Кралското общество на Лондон 43: 165-171

Подтаксони

Име Статус Общо име(на) Находки на вкаменелости Най-старият Най-младият
Лесотозаурия ✝
поръчка
изброени (PBDB)
Арматозаурия ✝
подразред
изброени (PBDB)
Попозаурия ✝
подразред
изброени (PBDB)
Fabrosauridae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
10 228 Ma
Късен триас
157 Ma
Джурасик
Heterodontosauridae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Хетеродонтозаврид 33 228 Ma
Късен триас
130 Ma
Ранна креда
Апулозавър ✝
род
изброени (PBDB) 1 85,8 милиона години
Късна креда
85,8 милиона години
Късна креда
Delatorrichnus ✝
род
изброени (PBDB) две 201 Ma
Ранна юра
166 Ma
Средна юра
Ферганоцефал ✝
род
изброени (PBDB) 3 166 Ma
Средна юра
166 Ma
Средна юра
Грегарипус ✝
род
изброени (PBDB) 1 228 Ma
Късен триас
Комлозавър ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
3 201 Ma
Ранна юра
197 Ma
Ранна юра
Krzyzanowskisaurus ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
лаквинтазаура ✝
род
изброени (PBDB) 1 201 Ma
Ранна юра
201 Ma
Ранна юра
Ligabueichnium ✝
род
изброени (PBDB) 1 83,5 милиона години
Късна креда
83,5 милиона години
Късна креда
пизанозавър ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 237 Ma
Среден триас
237 Ma
Среден триас
Tacuarembovum ✝
род
изброени (PBDB) 1 89,3 милиона години
Късна креда
89,3 милиона години
Късна креда
Xiaosaurus ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Малък гущер 1 164 Ma
Средна юра
164 Ma
Средна юра
Еноплозаурия ✝
некласиран клас
изброени (PBDB)
Геназаурия ✝
некласиран клас
изброени (PBDB) 967 216 Ma
Късен триас
70,6 Ma
Късна креда
Heterodontosauriformes ✝
некласиран клас
изброени (PBDB)
Неорнитисхия ✝
некласиран клас
изброени (PBDB) 4,351 237 Ma
Среден триас
70,6 Ma
Късна креда
Orbitoscuta ✝
некласиран клас
изброени (PBDB)

Списък със синоними

година Име и автор
1866 г Orthopoda Cope
1869 г Ортопод Справи се стр. 90
1870 г Ортопод Справи се стр. 90
1871 г Ортопод Справи се стр. 234
1875 г Ортопод Справи се стр. 13
1877 г Ортопод Справи се стр. 572
1879 г Ортопод Сийли стр. 183
1883 г Ортопод Справи се стр. 98
1887 г Ортопод Баур стр. 101
1887 г Хомозаурия Сийли стр. 562
1888 г Орнитисия Сийли
1889 г Ортопод Справи се стр. 16
1890 г Ортопод С Zittel стр. 450, 736
1891 г Ортопод Справи се стр. 43
1894 г предентат Марш
1895 г предентат Марш
1896 г предентат Марш стр. 242
1897 г Ортопод Гадоу стр. 204
1898 г Ортопод Справи се стр. 68
1898 г Ортопод Гадоу стр. 22
1900 г Ортопод Ван ден Брок стр. 82
1901 г Ортопод Гадоу стр. 424
1901 г предентат Хатчър стр. 129
1902 г Ортопод Има стр. 495
1902 г Ортопод Хуене
1903 г Ортопод Осборн стр. 456
1904 г Ортопод затишие стр. 479
1904 г Ортопод Осборн стр. 114
1905 г Ортопод Ламбе стр. 48
1907 г предентат Hatcher и др. стр. 10
1909 г Ортопод Arldt стр. 263
1909 г Орнитисия Хуене стр. 16
1909 г Ортопод Хуене стр. 17
1911 г предентат от Zittel стр. 288
1913 г предентат метла стр. 364
1913 г Представено Торние стр. 370
1914 г Ортопод Хуене стр. 38
1914 г предентат Яненш стр. 83
1915 г Представено Хениг стр. 10
1915 г Орнитисия затишие стр. 117
1915 г Ортопод затишие стр. 117
1916 г предентат Гилмор стр. 281
1917 г Ортопод затишие стр. 117
1919 г Нотоцератопс Стена стр. 370
1919 г Нотоцератопс бонарели Стена стр. 370
1920 г предентат Маккелви стр. 6
1922 г Ортопод Джоло стр. 59
1923 г Ортопод Кошмар стр. 126
1924 г Орнитисия затишие стр. 236
1927 г Нотоцератопс Хуене стр. 256
1927 г Нотоцератопс бонарели Хуене стр. 256
1927 г Ортопод Хуене стр. 259
1928 г Ортопод Кошмар стр. 184
1929 г Нотоцератопс Хуене стр. 147
1929 г Notoceratops bonarellii Хуене стр. 147
1929 г Ортопод Хуене стр. 155
1930 г Нотоцератопс бонарели Уиман стр. 16
1931 г Нотоцератопс Хуене стр. 197
1931 г Нотоцератопс бонарели Хуене стр. 197
1933 г Нотоцератопс бонарели затишие стр. 18
1934 г Орнитисия Суинтън стр. 40
1935 г Орнитисия Паркове стр. 184
1935 г Орнитисия Млад стр. 5
1937 г Орнитисия Лилаво стр. 44
1946 г Орнитисия Кун стр. 66
1948 г Орнитисия Хуене стр. 93
1950 г Нотоцератопс Хуене стр. 351
1954 г Орнитозухия Хотън и Бринк стр. 4
1954 г Орнитисия Хуене стр. 48
1954 г Орнитисия Щернберг стр. 383
1956 г Орнитисия Ромер стр. 624
1956 г Нотоцератопс Ромер стр. 639
1960 г Нотоцератопс бонарели Желецки стр. 37
1963 г Орнитисия парш стр. 4
1964 г Нотоцератопс Казамикел
1964 г Орнитисия Тези стр. 144
1964 г Фабросавър Гинсбург стр. 2366-2368
1964 г Fabrosaurus australis Гинсбург стр. 2367
1964 г Нотоцератопс Кун стр. 58
1964 г Notoceratops bonarellii Кун стр. 58
1964 г Орнитисия Кун стр. 312
1964 г Орнитисия Татаринов стр. 552
1964 г Нотоцератопс Татаринов стр. 581
1966 г Орнитисия Кун стр. 99
1966 г Нотоцератопс Ромер стр. 370
1966 г Орнитисия Ромер стр. 370
1970 г Fabrosaurus australis Дематийо стр. 19
1970 г Фабросавър Еленбергер стр. 349
1970 г Fabrosaurus australis Еленбергер стр. 349
1970 г Fabrosaurus australis Тулборн стр. 414
1970 г Фабросавър Тулборн стр. 430
1971 г Орнитисия Хауболд стр. 86
1971 г Фабросавър Тулборн стр. 76-77
1972 г Fabrosaurus australis Еленбергер стр. 10
1972 г Фабросавър Галтън стр. 465
1972 г Фабросавър Тулборн стр. 50
1972 г Fabrosaurus australis Тулборн стр. 50
1973 г Фабросавър Галтън стр. 17
1974 г Фабросавър Бакър и Галтън стр. 170
1974 г Орнитисия Бакър и Галтън стр. 171
1974 г Фабросавър Галтън стр. 150
1974 г Фабросавър Марянска и Осмолска стр. 101
1974 г Fabrosaurus australis Марянска и Осмолска стр. 101
1974 г Fabrosaurus australis Тулборн стр. 152
1974 г Фабросавър Тулборн стр. 171
1975 г Алокодон Тулборн стр. 90
1975 г Alocodon kuehnei Тулборн стр. 90
1975 г Fabrosaurus australis Тулборн стр. 99
1975 г Тримукродон Тулборн стр. 118-119
1975 г Trimucrodon cuneatus Тулборн стр. 118-119 фиг. 25
1975 г Алокодон Тулборн стр. 133
1975 г Фабросавър Тулборн стр. 133
1975 г Тримукродон Тулборн стр. 133
1975 г Орнитисия Тулборн стр. 267
1976 г Фабросавър Бонапарт стр. 815
1976 г Фабросавър SantaLuca и др. стр. 324
1978 г Фабросавър Андерсън и Круикшанк стр. 31
1978 г Нотоцератопс Бонапарт стр. 570
1978 г Notoceratops bonarellii Бонапарт стр. 570
1978 г Фабросавър Галтън стр. 156
1978 г Fabrosaurus australis Галтън стр. 156
1978 г Тримукродон Галтън стр. 159
1978 г Алокодон Галтън стр. 230
1978 г Фабросавър Туборн стр. 187
1978 г Fabrosaurus australis Туборн стр. 187
1979 г Орнитисия Бентън стр. 142
година Име и автор
1979 г Нотоцератопс бонарели Бонапарт стр. 233
1979 г Орнитисия Мадсън и Милър стр. 5
1980 г Нотоцератопс Бонапарт и Пауъл стр. 26
1980 г Нотоцератопс бонарели Бонапарт и Пауъл стр. 26
1980 г Тримукродон Галтън стр. 88
1980 г Нотоцератопс Molnar стр. 137
1980 г Нотоцератопс бонарели Molnar стр. 140
1980 г Орнитисия Остром стр. 22
1981 г Орнитисия Търмънд и Джоунс стр. 144
1982 г Орнитисия Гардинър стр. 229
1983 г Gongbusaurus Dong и др. с. 94-95 фиг. Пл. 43:6-8
1983 г Gongbusaurus shiyii Dong и др. стр. 94
1983 г Тримукродон Галтън стр. 11
1983 г Trimucrodon cuneatus Галтън стр. 11
1983 г Алокодон Вайсампел и Вайсампел стр. 44
1983 г Alocodon kuehnei Вайсампел и Вайсампел стр. 44
1983 г Фабросавър Вайсампел и Вайсампел стр. 44
1983 г Fabrosaurus australis Вайсампел и Вайсампел стр. 44
1983 г Тримукродон Вайсампел и Вайсампел стр. 44
1983 г Trimucrodon cuneatus Вайсампел и Вайсампел стр. 44
1983 г Орнитисия Джао стр. 295
1984 г Нотоцератопс Бонапарт стр. 142
1984 г Notoceratops bonarellii Бонапарт стр. 142
1984 г Алокодон Милнър и Норман стр. 146
1984 г Тримукродон Милнър и Норман стр. 146
1984 г Алокодон Норман стр. 342
1984 г Тримукродон Норман стр. 342
1984 г Фабросавър Олсен и Галтън стр. 91
1984 г Fabrosaurus australis Олсен и Галтън стр. 91
1984 г Фабросавър Свети Лука
1985 г Орнитисия Купър стр. 284
1985 г Орнитисия Готие и Падиан стр. 189-190 фиг. 2
1986 г предентат Бакър стр. 472
1986 г Фабросавър битка стр. 50
1986 г Нотоцератопс Бонапарт стр. 90
1986 г Нотоцератопс бонарели Бонапарт стр. 90
1986 г Орнитисия Готие стр. 44
1986 г Нотоцератопс Остром и Велнхофер стр. 116
1987 г Орнитисия Бринкман и Сюз стр. 502 фиг. 7
1988 г Фабросавър Карол
1988 г Gongbusaurus Карол
1988 г Нотоцератопс Карол
1988 г Орнитисия Карол
1988 г Тримукродон Карол
1989 г Gongbusaurus Донг
1989 г Gongbusaurus shiyii Донг
1989 г Fabrosaurus australis Франсис и Санс стр. 141
1989 г Орнитисия Готие и др. стр. 346
1989 г Орнитисия Новини стр. 686 фиг. 2
1990 г Орнитисия Бентън стр. 19
1990 г Gongbusaurus shiyi Хасегава и др. стр. 36
1991 г Алокодон Антунес и Сигоньо-Ръсел стр. 113
1991 г Алокодон Галтън стр. 300
1991 г Alocodon kuehnei Галтън стр. 300
1991 г Тримуродон Галтън стр. 300
1991 г Trimurodon cuneatus Галтън стр. 300
1991 г Алокодон Спокоен стр. 172-173
1991 г Alocodon kuehnei Спокоен стр. 172-173
1991 г Тримукродон Спокоен стр. 172-173
1991 г Trimucrodon cuneatus Спокоен стр. 172-173
1992 г Орнитисия Бюфето и Ингават
1992 г Gongbusaurus Донг стр. 165
1992 г Gongbusaurus shiyii Донг стр. 165
1992 г Орнитисия Новини стр. 59-60 фиг. 6
1993 г Орнитисия Новини стр. 110
1993 г Орнитисия Serene и др. стр. 65 фиг. 2
1994 г Fabrosaurus australis Чуре и др. стр. 306
1994 г Trimucrodon cuneatus Галтън стр. 256
1994 г Тримукродон Галтън стр. 265
1994 г Фабросавър Хънт и Лукас стр. 238
1994 г Fabrosaurus australis Хънт и Лукас стр. 238
хиляда деветстотин деветдесет и пет Орнитисия Лонг и Мъри стр. 191
хиляда деветстотин деветдесет и шест Notoceratops bonarellii Бонапарт стр. 90-92
хиляда деветстотин деветдесет и шест Нотоцератопс Бонапарт стр. 113
хиляда деветстотин деветдесет и шест Орнитисия Новини стр. 737 фиг. 10
1997 г Нотоцератопс бонарели Новини стр. 680
1997 г Фабросавър Пенг стр. 237–238
1997 г Fabrosaurus australis Пенг стр. 237–238
1997 г Gongbusaurus Пенг стр. 238–239
1997 г Gongbusaurus shiyii Пенг стр. 239
1997 г Орнитисия Спокоен стр. 443
1998 г Орнитисия Спокоен стр. 61
1999 г Орнитисия Спокоен стр. 2138 фиг. 2
2000 г Тримукродон Руис-Оменака стр. 69
2001 г Орнитисия Peng и др. стр. 33
2006 г Орнитисия източване стр. 657 фиг. 3
2006 г Орнитисия Лангер и Бентън стр. 345-347 фиг. 15
2006 г Trimucrodon cuneatus Матеус стр. 231
2007 г Фабросавър Gand и др. стр. 74
2007 г Fabrosaurus australis Gand и др. стр. 74
2007 г Лаойингшанпус Xing и др. стр. 1597
2007 г Laoyingshanpus torridus Xing и др. стр. 1597 фиг. 6
2009 г Орнитисия Мартинез и Алкобер стр. 11 фиг. 10
2009 г Лаойингшанпус Xing и др. стр. 832
2009 г Орнитисия Zheng и др. стр. 333
2010 г Орнитисия Cruzado-Caballero и др.
2010 г Notoceratops bonarellii Ibiricu и др.
2010 г Trimucrodon cuneatus Матеус и Милан стр. 253
2010 г Алокодон Матеус и Милан стр. 254
2010 г Alocodon kuehnei Матеус и Милан стр. 254
2010 г Тримукродон Матеус и Милан стр. 254
2011 г Орнитисия Ясински и Съливан стр. 202
2011 г Орнитисия Несбит стр. 210 фиг. 52
2011 г Орнитисия Шибата и др. стр. 970
2011 г Орнитисия Watabe и др. стр. 490
2012 г Орнитисия Zheng и др. стр. 210
2013 Орнитисия Evans и др. стр. 2
2013 Орнитисия Yang и др. стр. 268
2014 г Орнитисия Арбър и др.
2014 г Орнитисия Scarce и др. стр. 1103
2015 г Орнитисия Фрийдман Фаулър и Хорнър
2015 г Орнитисия Gasulla и др.
2015 г Орнитисия Leahey и др.
2015 г Орнитисия Шибата и др.
2017 г Орнитисия Арбър и Еванс стр. 7
2017 г Орнитисия Браун и др.
2017 г Орнитисия Penkalski and Tumanova
2017 г Орнитисия Ривера-Силва и др.
2017 г Орнитисия Wang и др.
2018 г Орнитисия Madzia и др.
2018 г Орнитисия Zheng и др.
2019 г Орнитисия Арбър и Еванс
2019 г Орнитисия Кобаяши и др.
2019 г Орнитисия Марц и Смол стр. 54 фиг. 23
2019 г Орнитисия Prieto-Márquez и др.
2020 г Орнитисия Карано стр. 128

Препратки

Seeley H. G. Относно класификацията на изкопаемите животни, обикновено наричани Dinosauria, Proceedings of the Royal Society of London 43, 165-171
Коуп Е. Д., Синопсис на изчезналите Batrachia, Reptilia и Aves от Северна Америка. Част I. Транзакции на Американското философско общество, нова серия 14, 1-104
Коуп Е. Д., Резюме на изчезналите Batrachia, Reptilia и птици от Северна Америка. Част II. Транзакции на Американското философско общество, нова серия 14, 105-235
Коуп Е. Д. За хомологиите на някои от черепните кости на рептилиите и за систематичното подреждане на класа, Сборници на Американската асоциация за напредък на науката 19, 194-247
Cope E. D. Списък за проверка на северноамериканските Batrachia и Reptilia; със систематичен списък на висшите групи и есе за географското разпространение. Въз основа на екземплярите, съдържащи се в Националния музей на САЩ, Бюлетин на Националния музей на Съединените щати 1, 1-109
Cope E. D. Доклад за геологията на района на река Джудит, Монтана и за вкаменелости от гръбначни животни, получени на или близо до река Мисури, Бюлетин на Геоложкото и географско проучване на Съединените щати 3 3, 565-597
Cope E. D. Резюме на семействата на Vertebrata, The American Naturalist 23, 1-29
Zittel K. A. v., Handbuch der Palaeontologie. I. Abteilung Paleozoologie. III. Банда. Vertebrata (Pisces, Amphibia, Reptilia, Aves) [Наръчник по палеонтология. Раздел I. Палеозоология. Том III. Гръбначни (Риби, Земноводни, Рептилии, Aves)], xii-900
Коуп Е. Д., Конспект от лекции по геология и палеонтология. Част III. Палеонтология на гръбначните, 1-90
Marsh O. C. Типичният Ornithopoda от американския юрски период, American Journal of Science, серия 3 48, 85-90
Marsh O. C. За афинитетите и класификацията на динозаврите влечуги, American Journal of Science 50 300, 483-498
Марш О. С. Динозаврите на Северна Америка, Геоложки институт на САЩ, 16-ти годишен доклад, 1894-95 55, 133-244
Gadow H., A Classification of Vertebrata Recent and Extinct, xvii-82
Van Den Broeck E. Отлаганията на игуанодон от Bernissart и прехвърлянето им в пурбекския или аквилонския етап на горната юра. Презентация, включваща преглед на фауната на гръбначните животни от пурбекския и уелдския период в югоизточната част на Англия [Отлаганията на игуанодон в Бернисарт и прехвърлянето им в пурбекския или аквилонския етап на горната юра. Презентация, включваща преглед на гръбначната фауна на Purbeckian и Wealden от югоизточна Англия], Мемоари на Белгийското дружество за геология, палеонтология и хидрология 14, 39-112
Hatcher J. B. (1901) Някои нови и малко известни изкопаеми гръбначни животни, Annals of Carnegie Museum 1 1, 128-144
Hay O. P. (1902), Библиография и каталог на изкопаемите гръбначни от Северна Америка. Бюлетин на Геоложката служба на Съединените щати 179, 1-868
Huene F. v. (1902) Преглед на влечугите от триас, геоложки и палеонтологични трактати (нова серия). Gustav Fischer Verlag, Jena 6, 1-84
Osborn H. F. (1903) Подкласовете на влечугите Diapsida и Synapsida и ранната история на Diaptosauria, Мемоари на Американския музей по естествена история 1 8, 449-507
Lull R. S. (1904) Изкопаеми отпечатъци от Jura-Trias на Северна Америка, Мемоари на Бостънското дружество по естествена история 5 11, 461-557
Hatcher J. B., Marsh O. C., et al (1907) The Ceratopsia, Монографии на Геологическата служба на Съединените щати 49, 1-198
Брум Р. (1913) Ревизия на влечугите от Karroo, Annals of the South African Museum 7 6, 361-366
Торние Г. (1913) Reptilia. Палеонтология [Reptilia. Палеонтология], Наръчник по естествени науки 8, 337-376
Huene F. v. (1914) Принос към историята на архозаврите, Статии по геология и палеонтология 13 7, 1-56
Janensch W. (1914) Преглед на гръбначната фауна на леглата на Тендагуру [Преглед на фауната на гръбначните на леглата на Тендагуру], Archiv für Biontologie 3, 81-110
Hennig E. (1915), Каталог на вкаменелостите. Аз: Животни. Част 9: Стегозаурия, 1-16
Lull R. S. (1915) Триасов живот на долината на Кънектикът, Бюлетин на Държавното геоложко и природонаучно проучване на щата Кънектикът 24, 1-285
Gilmore C. W. (1916) Принос към геологията и палеонтологията на окръг Сан Хуан, Ню Мексико. 2. Гръбначни фауни на формациите Ojo Alamo, Kirtland и Fruitland, Професионален документ на Геоложкото проучване на Съединените щати 98-Q, 279-302
Tapia A. (1919) Мандибула на динозавър от Патагония [мандибула на динозавър от Патагония], Physis, Revista de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales 4, 369-370
McKelvey S. R. (1920), Динозаврията със специална препратка към динозавъра от Колорадо, 1-20
Nopcsa BF (1923) Семействата на влечугите, напредък в геологията и палеонтологията. Verlag от Gebrüder Borntraeger, Berlin 2, 1-210
Huene F. срещу Съединените щати. (1927) Принос към палеогеографията на Южна Америка, Бюлетин на Националната академия на науките на Аржентинската република 30, 231-294
Nopcsa B. F. (1928) Родовете на влечугите, Palaeobiologica 1, 163-188
Huene F.v. (1929) Saurichians и ornithischians от аржентинската креда, Анали на Museo de La Plata, серия 2 3, 1-196
Wiman C. (1930) Über Ceratopsia aus der Oberen Kreide in New Mexico [За Ceratopsia от горна креда в Ню Мексико], Nova Acta Royale Societatis Scientiarum Upsaliensis, Series 4 7 2, 1-19
Huene F. v. (1931) Различни останки от мезозойски гръбначни животни от Южна Америка, Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie und Palaeontologie, Section A 66, 181-198
Lull R. S. (1933) Ревизия на Ceratopsia или рогатите динозаври, Мемоари на Peabody Museum of Natural History 3 3, 1-175
Swinton W. E. (1934), Ръководство за изкопаемите птици, влечуги и земноводни в отдела по геология и палеонтология в Британския музей (естествена история), Cromwell Road, Лондон, S.W. 7, xii-87
Young C.-C. (1935) За нов нодозаврид от Ninghsia, Palaeontologia Sinica, Series C 11 1, 1-28
Kuhn O. (1946) Системата от изкопаеми и скорошни земноводни и влечуги [The system of fossil and recent amphibians and reptiles], Доклад на Обществото за естествени изследвания в Бамберг 29, 49-67
Huene F. v. (1950) Забележки за необичаен нов цератопсид, Neues Jahrbuch für Geologie und Palaeontologie Zeitenhefte 1950, 347-351
Haughton S. H., Brink A. S. (1954) Библиографски списък на влечуги от леглата Karroo в Южна Африка, Palaeontologia Africana 2, 1-187
Huene F. v. (1954), Светът на влечугите и историята на техните взаимовръзки. 2-ро, преработено издание, 1-66
Romer A. S. (1956), Osteology of the Reptiles, University of Chicago Press, 1-772
Casamiquela R. M. (1964) За динозавър хадрозаврид от Аржентина, Ameghiniana 3 9, 285-312
Естес Р. (1964) Изкопаеми гръбначни животни от формацията Ланс от късната креда, източен Уайоминг, Публикации на Калифорнийския университет в геологическите науки 49, 1-187
Ginsburg L. (1964) Откриване на scelidosaurian (ornithischian динозавър) в горния триас на Basutoland], Comptes Rendus de l'Académie des Sciences à Paris 258, 2366-2368
Kuhn O. (1964) Нерешени проблеми на филогенетичната история на земноводните и влечугите [Нерешени проблеми на филогенезата на земноводните и влечугите], Jahreshefte des Vereins für vaterländische Naturkunde във Вюртемберг 118/119, 293-325
Татаринов Л. П. (1964) Nadotryad Dinosauria. Динозаври [надразред динозаври. Динозаври], Основи на палеонтологията [Основи на палеонтологията] 12, 523-589
Kuhn O.W.M. (1966), Влечугите. Система и филогенетична история [Влечугите. Систематика и филогенеза.], 1-154
Romer A. S. (1966), Палеонтология на гръбначните животни, 3-то издание, 1-468
Demathieu G. R. (1970) Отпечатъци от гръбначни животни от триаса на североизточната граница на централния масив], Cahiers de Paléontologie, 1-211
Ellenberger P. (1970) Палеонтологични нива на най-ранната поява на първични бозайници в Южна Африка и тяхната ichnology. Установяване на подробни стратиграфски зони в Stormberg на Лесото (Южна Африка) (късен триас до юра) [Палеонтологичните нива на първата поява на първични бозайници в Южна Африка и тяхната ихнология. Установяване на подробни стратиграфски зони в Stormberg на Лесото (южна Африка) (горен триас до юра)., В: S. H. Haughton (ред.), Втори симпозиум по стратиграфия и палеонтология на Гондвана, Международен съюз на геологическите науки. Съвет за научни и промишлени изследвания, Претория, 343-370
Thulborn R. A. (1970) Черепът на Fabrosaurus australis, орнитиски динозавър от триас, Палеонтология 13 3, 414-432
Haubold H. (1971) Енциклопедия на палеохерпетологията. Част 18. Ichnia Amphibiorum et Reptiliorum Fossilium. Gistav Fischer Verlag, Щутгарт, 1-124
Ellenberger P. (1972) Принос към класификацията на триаски отпечатъци от гръбначни животни: типовете от Stormberg в Южна Африка (I)], Palaeovertebrata Mem. Вътр. 1972, 1-152
Galton PM (1972) Класификация и еволюция на орнитоподи динозаври, Nature 239, 464-466
Galton P. M. (1974) Орнитисхиевият динозавър Хипсилофодон от Уелдън на остров Уайт, Бюлетин на Британския природонаучен музей 25, 1-152
Maryanska T., Osmolska H. (1974) Pachycephalosauria, нов подразред орнитисхи динозаври, Palaeontologia Polonica 30, 45-102
Thulborn R. A. (1974) Нов динозавър heterodontosaurid (Reptilia: Ornithischia) от горните триаски червени пластове на Лесото, Zoological Journal of the Linnean Society 55, 151-175
Thulborn R. A. (1975) Зъби на орнитиски динозаври от горната юра на Португалия, с описание на хипсилофодонтид (Phyllodon henkeli gen. et sp. nov.) от лигнитните находища Guimarota, Принос към познаването на кимериджийската фауна на мината Guimarota ( Лейрия, Португалия). Геоложки проучвания на Португалия, Memória (нова серия) 22, 89-134
Santa Luca A.P., Crompton A.W., et al (1976) Пълен скелет на късния триаски орнитисхиен Heterodontosaurus tucki, Nature 264 5574, 324-328
Bonaparte J. F. (1978) El Mesozoico de America de Sur y sus Tetrapodos [Мезозой на Южна Америка и нейните четириноги], Opera Lilloana 26, 1-596
Galton PM (1978) Fabrosauridae, основното семейство на орнитисхиевите динозаври (Reptilia: Ornithischia) Палеонтологичен вестник 52 1/2, 138-159
Bonaparte J. F., Powell J. E. (1980) Континентална група от тетраподи от пластовете от горна креда на Ел Брете, северозападна Аржентина (Sauropoda-Coelurosauria-Carnosauria-Aves), Мемоари на Геоложкото общество на Франция, Нова серия 139, 19-28
Galton P.M. (1980) Европейски юрски орнитоподни динозаври от семействата Hypsilophodontidae и Camptosauridae, Нов годишник по геология и палеонтология, документи 160 1, 73-95
Molnar R. E. (1980) Австралийски късномезозойски континентални четириноги: някои последици, Мемоари на Геологическото общество на Франция, Нова серия 139, 131-143
Ostrom J. H. (1980) Доказателствата за ендотермия при динозаврите, в E. C. Olson & R. D. K. Thomas (eds.), Студен поглед към топлокръвните динозаври. Избран симпозиум на AAAS 28. Westview Press, Боулдър, Колорадо, 15-54
Thurmond J. T., Jones D. E. (1981), Fossil Vertebrates of Alabama, 1-244
Dong Z., Zhou S., et al (1983) [Динозаври от юрския период на Съчуан], Palaeontologica Sinica, Нова серия C, цял номер 162 23, 1-136
Галтън П. М. (1983) Бронирани динозаври (Ornithischia: Ankylosauria) от средната и горната юра на Европа, Palaeontographica Abteilung A 182 1-3, 1-25
Weishampel D. B., Weishampel J. B. (1983) Анотирани местонахождения на орнитоподи динозаври: последици за мезозойската палеобиогеография, The Mosasaur 1, 43-87
Zhao X. (1983) Филогенеза и еволюционни етапи на Dinosauria, Acta Palaeontologica Polonica 28 1-2, 295-306
Bonaparte J. F. (1984) Динозаврите на Аржентина [, По стъпките на динозаврите, 125-143
Olsen P.E., Galton P.M. (1984) Преглед на групите от влечуги и земноводни от Stormberg в Южна Африка, със специален акцент върху отпечатъците и възрастта на Stormberg, Palaeontologia Africana 25, 87-110
Santa Luca AP (1984) Посткраниални останки от Fabrosauridae (Reptilia: Ornithischia) от Stormberg в Южна Африка, Palaeontologia Africana 25, 151-180
Gauthier J. A., Padian K. (1985) Филогенетични, функционални и аеродинамични анализи на произхода на птиците и техния полет, В M. K. Hecht, J. H. Ostrom, G. Viohl и P. Wellnhofer (eds.), The Beginnings of Birds: Сборник на Международната конференция за археоптерикс, Eichstätt 1984. Freunde des Jura-Museums Eichstätt, Eichstätt, 185-197
Bakker R. T. (1986), Ересите на динозаврите. William Morrow and Company, Inc, Ню Йорк, 1-481
Gauthier J. A. (1986) Saurischian monophyly and the origin of birds, The Origin of Birds and the Evolution of Flight, K. Padian (ed.), Memoirs of the California Academy of Sciences 8, 1-55
Ostrom J. H., Wellnhofer P. (1986) Мюнхенският екземпляр от Triceratops с ревизия на рода, Zitteliana 14, 111-158
Brinkman D. B., съди H.-D. (1987) Динозавър ставрикозаврид от формацията Ischigualasto от горния триас на Аржентина и връзките на Staurikosauridae, Палеонтология 30 3, 493-503
Carroll R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, 1-698
Dong Z. (1989) На малък орнитопод (Gongbusaurus wucaiwanensis sp. nov.) от Kelamaili, Junggar Basin, Xinjiang, Китай, Vertebrata PalAsiatica 27 2, 140-146
Frances V., Sanz J. L. (1989) Останки от динозавър от долната креда на Buenache de la Sierra (Cuenca), La Fauna del Pasto en Cuenca. Сборник на I курс по палеонтология 1, 125-144
Gauthier J. A., Cannatella D., et al (1989) Тетраподна филогенеза, в B. Fernholm, K. Bremer, & H. Jörnvall (eds.), The Hierarchy of Life. Elsevier Science Publishers BV, Амстердам, 337-353
Benton M. J. (1990) Произход и взаимовръзки на динозаврите, The Dinosauria, D. B. Weishampel, P. Dodson, & H. Osmólska (редактори), University of California Press, Berkeley, 11-30
Hasegawa Y., Okura M., et al (1990) По-малък динозавър, зъб на Hypsilophodon от префектура Гифу, 139-та редовна среща на Палеонтологичното дружество на Япония, 30 юни-1 юли 1990 г., 36
Antunes M. T., Sigogneau-Russell D. (1991) Нови данни за динозаврите от горната креда на Португалия, Comptes Rendus de l'Académie des Sciences à Paris, Series II 313, 113-119
Galton P. M. (1991) Посткраниални останки от стегозавърски динозавър Dacentrurus от горна юра на Франция и Португалия, Geologica et Palaeontologica 25, 299-327
Sereno PC (1991) Lesothosaurus, 'fabrosaurids' и ранната еволюция на Ornithischia, Journal of Vertebrate Paleontology 11 2, 168-197
Buffetaut E., Ingavat R. (1992) Нов вид орнитиски динозавър Пситакозавър от ранната креда на Тайланд, Палеонтология 35 4, 801-812
Dong Z. (1992) Dinosaurian Faunas of China, China Ocean Press, Пекин, 1-188
Sereno P.C., Forster C.A., et al (1993) Примитивен скелет на динозавър от Аржентина и ранната еволюция на Dinosauria, Nature 361, 64-66
Chure D., Turner C., et al (1994) Ембрион на Camptosaurus от формацията Morrison (юра, среден титон) в Националния паметник на динозаврите, Юта, в K. Carpenter, K.F. Hirsh & J.R. Horner (eds.), Dinosaur Eggs and Babies (Cambridge: Cambridge University Press), 298-311
Galton P.M. (1994) Бележки за Dinosauria и Pterodactylia от креда на Португалия, New Yearbook of Geology and Paleontology Papers 194 2/3, 253-267
Hunt A.P., Lucas S.G. (1994) Ornithischian динозаври от горния триас на Съединените щати, в N.C. Fraser & H.-D. Сюз (ред.), В сянката на динозаврите: ранни мезозойски тетраподи. Cambridge University Press, Cambridge, 227-241
Лонг Р. А., Мъри П. А. (1995) Тетраподи от късен триас (Карний и Нориан) от югозападните Съединени щати, Музей на естествената история и науката в Ню Мексико, бюлетин 4, 1-254
Bonaparte J.F. (1996) Кредни тетраподи на Аржентина, Munich Geosciences Papers 30, 73-130
Novas FE (1997) Южноамерикански динозаври, Енциклопедия на динозаврите, 678–689
Sereno P. C. (1997) Произходът и еволюцията на динозаврите, Годишен преглед на науките за Земята и планетата 25, 435-489
Sereno P.C. (1998) Обосновка за филогенетични дефиниции, с приложение към таксономията от по-високо ниво на Dinosauria, Neues Jahrbuch für Geologie und Palaeontologie, Доклади 210 1, 41-83
Sereno PC (1999) Еволюцията на динозаврите, Science 284, 2137–2147
Ruiz-Omeñaca J. I. (2000) Странни зъби на орнитоподи от долния барем (долна креда) на Теруел (Иберийска верига, Испания), 5-ти Европейски семинар по палеонтология на гръбначните животни, Карлсруе. Staatliches Museum für Naturkunde, Geowissenschaften Abteilung, програма. Резюмета. Екскурзионни справочници, 68-69
Peng J., Russell A.P., et al (2001) Съвкупности от гръбначни микросайтове (с изключение на бозайници) от формациите Foremost и Oldman от групата на река Джудит (Campanian) от югоизточна Алберта: илюстрирано ръководство, Провинциален музей на Алберта, Понякога по естествена история Хартия 25, 1-54
Ezcurra M. D. (2006) Преглед на систематичната позиция на динозавриформния архозавър Eucoelophysis baldwini Sullivan & Lucas, 1999 от горния триас на Ню Мексико, САЩ, Geodiversitas 28 4, 649-684
Mateus O. (2006) Късни юрски динозаври от формацията Морисън (САЩ), формациите Lourinhã и Alcobaça (Португалия) и леглата Тендагуру (Танзания): сравнение, Палеонтология и геология на горната юрска формация Морисън. Бюлетин на Музея по естествена история и наука в Ню Мексико 36, 223-231
Gand G., Demathieu G., et al (2007) Отпечатъци от земноводни, динозаври и други влечуги от френския мезозой: опис и интерпретации], Palaeovertebrata 2007 1–4, 1-149
Xing L., Wang F., et al (2007) [Откриването на отпечатъци от стъпки на динозаври от формацията Jiaguan в средната креда в окръг Qijiang, град Chongqing], Acta Geologica Sinica 81 11, 1591-1602
Martínez R. N., Alcober O. A. (2009) Базален зауроподоморф (Dinosauria: Saurischia) от формацията Ischigualasto (триас, карний) и ранната еволюция на Sauropodomorpha, PLoS ONE 4 2 (e4397), 1-12 doi:10.1371/journal.pone .0004397
Xing L.-d., Harris J. D., et al (2009) Следи от орнитопод (Dinosauria: Ornithischia) от формацията Zhutian от горната креда в басейна Nanxiong, Гуангдонг, Китай и общи наблюдения върху отпечатъци от големи китайски орнитоподи, Геоложки бюлетин на Китай 28 7, 829-843
Zheng X.-T., You H.-L., et al (2009) Динозавър хетеродонтозаврид от ранна креда с нишковидни покривни структури, Nature 458, 333-336 doi:10.1038/nature07856
Cruzado-Knight P., Pereda-Suberbiola X., et al (2010) Blasisaurus canudoi gen. et sp. нов., нов динозавър ламбеозаврин (Hadrosauridae) от най-късната креда на Арен (Уеска, Испания), Canadian Journal of Earth Sciences 47, 1507-1517 doi:10.1139/E10-081
Mateus O., Milàn J. (2010) Разнообразна ихнофауна на динозаври от горна юра от централно-западна Португалия, Lethaia 43, 245-257 doi:10.1111/j.1502-3931.2009.00190.x
Jasinski S.E., Sullivan R.M. (2011) Повторна оценка на пахицефалозавриди от прехода Fruitland-Kirtland (Kirtlandian, късен Campanian), басейн Сан Хуан, Ню Мексико, с описание на нов вид Stegoceras и преоценка на Texacephale langstoni, Fossil Запис 3. Бюлетин на Музея по естествена история и наука в Ню Мексико 53, 202-215
Nesbitt S. J. (2011) Ранната еволюция на архозаврите: взаимоотношения и произход на основните клади, Бюлетин на Американския музей по естествена история 353, 1-292
Shibata M., Jintasakul P., et al (2011) Нов игуанодонтски динозавър от формацията Khok Kruat в долната креда, Nakon Ratchasima в североизточен Тайланд, Acta Geologica Sinica (English Edition) 85 5, 969-976 doi:10.1111/j. 1755-6724.2011.00230.x
Watabe M., Tsogtbaatar K., et al (2011) Нов пахицефалозаврид от Baynshire Formation (Cenomanian-late Santonian), Gobi Desert, Mongolia, Fossil Record 3. New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin 53, 489-497
Zheng W., Jin X., et al (2012) Нов орнитиски динозавър от креда Liangtoutang Formation на Tiantai, Zhejiang Province, Китай, Credaceous Research 34, 208-219 doi:10.1016/j.cretres.2011.11.001
Evans DC, Schott RK, et al (2013) Най-старият северноамерикански пахицефалозаврид и скритото разнообразие от малки орнитиски динозаври, Nature Communications 4, 1828 doi:10.1038/ncomms2749
Yang J.-T., You H.-L., et al (2013) [Първо откритие на полякантин анкилозавър динозавър в Азия], Vertebrata PalAsiatica 51 4, 265-277
Arbor VM, Currie PJ, et al (2014) Динозаврите анкилозаври от формациите Baruungoyot и Nemegt от горната креда на Монголия, Zoological Journal of the Linnean Society 172 3, 631-652 doi:10.1111/zoj.12185
Escaso F., Ortega F., et al (2014) Нов орнитопод дриозаврид (Dinosauria, Ornithischia) от късната юра на Португалия, Journal of Vertebrate Paleontology 34 5, 1102-1112 doi:10.1080/02724634.2014.849715
Freedman Fowler E. A., Horner J. R. (2015) Нов адрозавър брахилофосаурин (Dinosauria: Ornithischia) с междинен назален гребен от Кампанската формация на река Джудит в северната централна Монтана, PLoS One 10 11, e0141304 doi:10.1371/journal.pone.0141304
Gasulla J. M., Escaso F., et al (2015) Нов стиракостернан (Dinosauria: Ornithopoda) от ранната креда на Морела, Испания, PLoS One 10 12, e0144167 doi:10.1371/journal.pone.0144167
Leahey LG, Molnar RE, et al (2015) Краниална остеология на анкилозавърския динозавър, известен преди като Minmi sp. (Ornithischia: Thyreophora) от долната креда Allaru Mudstone от Ричмънд, Куинсланд, Австралия, PeerJ 3, e1475 doi:10.7717/peerj.1475
Shibata M., Jintasakul P., et al (2015) Нов базален хадрозавроиден динозавър от формацията Khok Kruat от долната креда в провинция Nakhon Ratchasima, Североизточен Тайланд, PLoS One 10 (12, e0145904 doi:10.1371/journal.pone.0145904
Arbor V. M., Evans D. C. (2017) Нов анкилозавър динозавър от формацията на река Джудит в Монтана, САЩ, базиран на изключителен скелет със запазени меки тъкани, Royal Society Open Science 4 161086 doi:10.1098/rsos.161086
Brown C. M., Henderson D. M., et al (2017) Изключително запазен триизмерен брониран динозавър разкрива представа за оцветяването и динамиката хищник-плячка от Креда, Current Biology 27, 2514-2521 doi:10.1016/j.cub.2017.06.071
Penkalski P., Tumanova T. (2017) Морфологията на черепа и таксономичен статус на Tarchia (Dinosauria: Ankylosauridae) от горната креда на Монголия, Cretaceous Research 70, 117-127
Rivera-Sylva H.E., Frey E., et al (2017) Мексикански цератопсиди: съображения относно тяхното разнообразие и биогеография, Journal of South American Earth Sciences 75, 66-73
Wang R.-F., You H.-L., et al (2017) Втори хадрозавроиден динозавър от ранната късна креда на Zuoyun, провинция Shanxi, Китай, Историческа биология 29 1, 17-24 doi:10.1080/08912963.2015. 1118688
Madzia D., Boyd C. A., et al (2018) Базален орнитопод динозавър от сеноманския период на Чешката република, Journal of Systematic Palaeontology 16 11, 967-979 doi:10.1080/14772019.2017.1371258
Zheng W.-J., Jin X.-S., et al (2018) Най-основният анкилозавър динозавър от албийско-сеноманския период на Китай, с последици за еволюцията на бухалката на опашката, Научни доклади 8 3711 doi:10.1038/ s41598-018-21924-7
Arbor V. M., Evans D. C. (2019) Нов лептоцератопсид динозавър от Maastrichtian-възрастни отлагания на Sustut Basin, северна Британска Колумбия, Канада, PeerJ 7 e7926 doi:10.7717/peerj.7926
Kobayashi Y., Nishimura T., et al (2019) Нов адрозаурин (Dinosauria: Hadrosauridae) от морските отлагания на формацията Hakobuchi от късната креда, Yezo Group, Япония. 48607-1
Martz JW, Small BJ (2019) Dromomeron romeri (Lagerpetidae) и нов таксон, Kwanasaurus williamparkeri (Silesauridae), PeerJ 7, e7551:1 -71 doi:10.7717/peerj.7551
Prieto-Márquez A., Fondevilla V., et al (2019) Adynomosaurus arcanus, нов динозавър ламбеозаври от къснокредния иберо-арморикански остров на Европейския архипелаг, Cretaceous Research 96, 19-37 doi:10.1016/j.cretres. 2018.12.002
Carrano M. T. (2020) Таксономични мнения за динозаврите
Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали! Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали!