Нотариус

БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми

Нотариус

Описание

Нотариус е фамилно име. Може да се отнася до:


От статия в Уикипедия на https://en.wikipedia.org/wiki/Notaris , който е пуснат под Лиценз Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 .
Изходни данни
Източник документ за самоличност Връзка
Глобален информационен център за биоразнообразие (GBIF) 1247592 https://www.gbif.org/species/1247592
PaleoBioDB ID (PBDB) 229940 https://paleobiodb.org/classic/checkTaxonInfo?taxon_no=229940
Ранг род
Таксономия (GBIF) живот : животното : Членестоноги : Insecta : Жълдокрили : Brachyceridae : Нотариус
Таксономия (PBDB) живот : животното : Членестоноги : Insecta : Жълдокрили : Curculionidae : Нотариус
Таксономичен статус (GBIF) приет
Класификация
(PBDB,GBIF)
Ранг Име Автор
- Еукариота
- Опистоконта Кавалер-Смит 1987 г
царство животното
- търсачка
- еубилатерия Брадва 1987 г
- Протостомия Гробен 1908 г
- Ecdysozoa
- Панартроподи
тип Членестоноги Latreille 1829
подтип mandibulata
- Панкрустацея
суперклас Шестоноги Latreille 1825
- Cercofilata Kukalová-Peck 1987
клас Insecta Линей 1758 г
- Дикондилия
- Параноталия Срока и др. 2014 г
подклас Птеригота Брауер 1885 г
- Neopterygota Крамптън 1924 г
подкласа Neoptera Мартинов 1923г
- Холометабола
- Апараглосата
- Колеоптерида Kukalová-Peck и Lawrence 2004
поръчка Жълдокрили Линей 1758 г
подразред Полифага Емери 1886
инфраред Cucujiformia Lameere 1938
- Фитофага
суперсемейство Curculionoidea Latreille 1802
семейство Curculionidae Latreille 1802
подсемейство Erirhininae Schoenherr 1825
племе Разтворете Schoenherr 1825
род Нотариус Герман 1817 г
Научно наименование Нотариус Гермар, 1817 г
Име Публикувано в Маг. Entom. (Гермар), 2
Становища (PBDB)
Име Ранг Мнение Доказателство Автор
Нотариус род принадлежи на Curculionidae заявени с доказателства Бидашко и др., 1995
Нотариус род принадлежи на Разтворете заявени с доказателства Бушар и др., 2011 г
Състояние (PBDB) съществуващи
Размер на таксона (PBDB) 6
Съществуващ размер (PBDB) 5 (83%)
Първо записано появяване 11,6 - 5,3 Ma
миоцен
Околен свят земни (базирани на Insecta)
Мотилитет активно подвижни (на базата на Arthropoda)
Тафономия хитин (на базата на Insecta)
Първична справка (PBDB) Ф. Г. Бидашко, К. П. Проскурин и А. Г. Шатровски. 1995. Палеогеография на долната Волга в края на ателското време въз основа на ентомологични и ботанически данни. Палеонтологичен вестник 30: 332-336
Уикипедия https://en.wikipedia.org/wiki/Notaris

Външни изображения

Разпространение на изкопаеми

Подтаксони

Име Статус Общо име(на) Находки на вкаменелости Най-старият Най-младият
Ерикус беше погълнат
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Нотариус акридул
вид
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
7 2,59 Ma
Плейстоцен
0 май
Съществуващи
Вие сте известен като етиопец
вид
изброени (PBDB) 10 2,59 Ma
Плейстоцен
0 май
Съществуващи
Нотариални земи
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Забележете консумацията ✝
вид
изброени (PBDB) 1 0,13 милиона години
Плейстоцен
0,13 милиона години
Плейстоцен
Нотариус eversmanni
вид
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
1 11,6 май
миоцен
0 май
Съществуващи
Notaris flavopilosus
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Notaris kozlovi
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Вие сте маркирани с пунктирани линии
вид
изброени (PBDB) 3 0,13 милиона години
Плейстоцен
0 май
Съществуващи
Аз съм бележник
вид
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB

Остарели имена

Име Източник Ранг на таксона Таксономия
Нотариалност Билберг, 1820 г GBIF род животното : Членестоноги : Insecta : Жълдокрили : Brachyceridae : Нотариалност
Rhynchaenus Латрейл, 1828 г GBIF род животното : Членестоноги : Insecta : Жълдокрили : Brachyceridae : Rhynchaenus
Erirrhinus Gemminger & Harold, 1871 г GBIF род животното : Членестоноги : Insecta : Жълдокрили : Brachyceridae : Erirrhinus
Пилумнус Дежан, 1821 г GBIF род животното : Членестоноги : Insecta : Жълдокрили : Brachyceridae : Пилумнус

Списък със синоними

година Име и автор
1817 г Нотариус Гермар
1874 г Ерикус Турние стр. 94
1893 г Ерикус Скадър стр. 101
хиляда деветстотин деветдесет и пет Нотариус Бидашко и др.
2011 г Нотариус Bouchard и др.
2015 г Нотариус Легалов стр. 1484

Препратки

Bidashko F. G., Proskurin K. P., et al (1995) Палеогеография на долната Волга в края на ателското време въз основа на ентомологични и ботанически данни, Paleontological Journal 30, 332-336
Tournier H. Материали за използване в монографията на племето Erirrhinid от семейство Curculionid (Бръмбари), Annales de la Société Entomologique de Belgique 17, 63-116
Scudder S. H. Tertiary Rhynchophorous Coleoptera от Съединените щати, Монографии на Геоложката служба на Съединените щати 21, 1-206
Bouchard P., Bousquet Y., et al (2011) Имена на семейни групи в Coleoptera (Insecta), ZooKeys 88, 1-972
Legalov A. A. (2015) Изкопаеми мезозойски и кайнозойски дългоносици (Coleoptera, Obrienioidea, Curculionoidea), Палеонтологичен вестник 49, 1442-1513
Buchanan LL (1927) Кратък преглед на Notaris (Coleoptera: Curculionidae). Бюлетин на Бруклинското ентомологично общество 22: 36-40. - чрез Контролен списък на бръмбари (Coleoptera) от Канада и Аляска. Второ издание.
Фройд и др. (1981) - чрез Taxa Watermanagement Холандия (TWN)
Фройд и др. (1983) - чрез Taxa Watermanagement Холандия (TWN)
Poole, Robert W. и Patricia Gentili, eds., 1996: Coleoptera, Strepsiptera. Nomina Insecta Nearctica: Контролен списък на насекомите в Северна Америка, том. 1: Coleoptera, Strepsiptera. 14-820. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS)
Алонсо-Саразага, Мигел А. и Кристофър Х. С. Лиал, 1999: нула. Световен каталог на семействата и родовете на Curculionoidea (Insecta: Coleoptera) (с изключение на Scotylidae и Platypodidae). 315. - чрез Интегрирана система за таксономична информация (ITIS)
CoL2006 - чрез Временния регистър на морските и неморските видове
Маг. Entom. (Germar), 2 - чрез Временния регистър на морските и неморските видове
Nomenclator Zoologicus. Списък на имената на родове и подродове в зоологията от десетото издание на Линей, 1758 г. до края на 2004 г. Дигитализирано от uBio от томове. 1-9 от Neave (ред.), 1939-1996 плюс допълнителен том само в цифров вид. http://ubio.org/NomenclatorZoologicus (към 2006 г.). - чрез Временния регистър на морските и неморските видове
SN2000: Brands, S.J. (съставител) 1989-2005. Systema Naturae 2000. Амстердам, Холандия (версия от 2006 г.). Предлага се онлайн на http://sn2000.taxonomy.nl/. - via The Interim Register of Marine and Nonmarine Genera
според семейството - чрез Временния регистър на морските и неморските родове
Gustafsson, B. (Col.) (2004) Catalogus Coleopterorum Sueciae. Национален природонаучен музей, Стокхолм, Excel файл, извлечен от http://www.nrm.se/en/catalogus.html.se. - via Dyntaxa. Svensk taxonomisk databas
Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали! Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали!