Хефестион

БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми

Хефестион

Описание

Хефестион (старогръцки: Хефестион Хефестион ; ° С. 356 пр.н.е.  –  октомври 324 пр.н.е.), син на Аминтор, е древен македонски благородник и генерал в армията на Александър Велики. Той беше „далеч най-скъпият от всички приятели на краля; той беше отгледан с Александър и споделяше всичките му тайни“. Тази връзка продължи през целия им живот и беше сравнявана както от другите, така и от самите тях, с тази на Ахил и Патрокъл.


От статия в Уикипедия на https://en.wikipedia.org/wiki/Hephaestion , който е пуснат под Лиценз Creative Commons Attribution-Share-Alike 3.0 .
Изходни данни
Източник документ за самоличност Връзка
Глобален информационен център за биоразнообразие (GBIF) 1097323 https://www.gbif.org/species/1097323
Ранг род
Таксономия (GBIF) живот : животното : Членестоноги : Insecta : Жълдокрили : Cerambycidae : Хефестион
Таксономичен статус (GBIF) приет
Класификация
(GBIF)
Ранг Име Автор
- Еукариота
- Опистоконта Кавалер-Смит 1987 г
царство животното
- търсачка
- еубилатерия Брадва 1987 г
- Протостомия Гробен 1908 г
- Ecdysozoa
- Панартроподи
тип Членестоноги Latreille 1829
подтип mandibulata
- Панкрустацея
суперклас Шестоноги Latreille 1825
- Cercofilata Kukalová-Peck 1987
клас Insecta Линей 1758 г
- Дикондилия
- Параноталия Срока и др. 2014 г
подклас Птеригота Брауер 1885 г
- Neopterygota Крамптън 1924 г
подкласа Neoptera Мартинов 1923г
- Холометабола
- Апараглосата
- Колеоптерида Kukalová-Peck и Lawrence 2004
поръчка Жълдокрили Линей 1758 г
подразред Полифага Емери 1886
инфраред Cucujiformia Lameere 1938
- Фитофага
суперсемейство Chrysomeloidea Latreille 1802
семейство Cerambycidae Latreille 1802
род Хефестион Нюман 1840 г
Научно наименование Хефестион Нюман, 1840 г
Име Публикувано в Ентомолог, 1 (1)
Уикипедия https://en.wikipedia.org/wiki/Hephaestion

Подтаксони

Име Статус Общо име(на) Находки на вкаменелости Най-старият Най-младият
Hephaestion annulatus
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Златният Хефестион
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Хефестион Булоки
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Хефестион халибей
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Hephaestion corralensis
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Hephaestion cyanopterum
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Hephaestion flavicornis
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Hephaestion fuscescens
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Хефестион холомелас
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Хефестион лариози
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Чернорог Хефестион
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Hephaestion ocreatum
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Hephaestion pallidicornis
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Хефестион толуака
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Hephaestion versicolor
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB
Hephaestion violaceipennis
видове
прието (GBIF) Няма свързан запис в PBDB

Остарели имена

Име Източник Ранг на таксона Таксономия
Hepilaestion Нюман, 1840 г GBIF род животното : Членестоноги : Insecta : Жълдокрили : Cerambycidae : Hepilaestion

Препратки

CoL2006 - чрез Временния регистър на морските и неморските видове
Hallan, J. (2000 г.-до момента). Биологичен каталог. Уеб компилация, достъпна на адрес http://bug.tamu.edu/research/collection/hallan/ (достъп през юни 2012 г.). - чрез Временния регистър на морските и неморските видове
Nomenclator Zoologicus. Списък на имената на родове и подродове в зоологията от десетото издание на Линей, 1758 г. до края на 2004 г. Дигитализирано от uBio от томове. 1-9 от Neave (ред.), 1939-1996 плюс допълнителен том само в цифров вид. http://ubio.org/NomenclatorZoologicus (към 2006 г.). - чрез Временния регистър на морските и неморските видове
SN2000 непроверен/Stang, 2004-настояще - чрез Временния регистър на морските и неморските видове
според семейството - чрез Временния регистър на морските и неморските родове
Ентомолог, 1 (1) - чрез Временния регистър на морските и неморските родове
CoL2006/TITAN - чрез Временния регистър на морските и неморските видове
според семейството - чрез Временния регистър на морските и неморските родове
препратка към източник на синоним - чрез Временния регистър на морските и неморските родове
Ентомолог, 1 (1) - чрез Временния регистър на морските и неморските родове
Ръчна инспекция (AJR) - чрез Временния регистър на морските и неморските видове
Ръчна инспекция (AJR) - Ортографски вариант - чрез Временния регистър на морските и неморските видове
Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали! Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали!