Евтерия

БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми

Евтерия

Изходни данни
Източник документ за самоличност Връзка
Глобален информационен център за биоразнообразие (GBIF) Не е свързано с GBIF запис.
PaleoBioDB ID (PBDB) 40209 https://paleobiodb.org/classic/checkTaxonInfo?taxon_no=40209
Ранг инфраклас (PBDB)
Таксономия (PBDB) живот : животното : хордови : Бозайник : Евтерия
Класификация
(PBDB,GBIF)
Ранг Име Автор
- Еукариота
- Опистоконта Кавалер-Смит 1987 г
царство животното
- триплобластичен Ланкестър 1877 г
- нефрозоа Джонделиус и др. 2002 г
- Дейтеростомия Гробен 1908 г
тип хордови Хекел 1847 г
подтип Гръбначни Ламарк 1801 г
суперклас Gnathostomata Гегенбауер 1874 г
- Osteichthyes
- Sarcopterygii Ромер 1955 г
подклас dipnotetrapodorpha
подклас Тетраподоморфа
- Тетрапода
- Reptiliomorpha Säve-Söderbergh 1934
- Антракозаврия Säve-Söderbergh 1934
- Батрахозаурия
- Котилозаурия
- Амниота Хекел 1866 г
- Синапсида
- Therapsida
инфраред Cynodontia
- Епицинодонтия Хопсън и Кичинг 2001
инфраред Евцинодонтия Кемп 1982 г
- Пробаиногнатия Хопсън 1990 г
- Mammaliamorpha Роу 1988
- Mammaliaformes Роу 1988
клас Бозайник Линей 1758 г
подклас Трибосфенид
подклас Евтерия
Често срещано име еутериен
Становища (PBDB)
Име Ранг Мнение Доказателство Автор
Евтерия подклас принадлежи на Бозайник заявени с доказателства Хъксли, 1880 г
Евтерия подклас принадлежи на Бозайник заяви без доказателства Коуп, 1889 г
Евтерия некласиран клас принадлежи на Терия заяви без доказателства Паркър и Хасуел, 1897 г
Евтерия подклас принадлежи на Бозайник заявени с доказателства Gadow, 1898 г
Евтерия подклас принадлежи на Бозайник заяви без доказателства Хей, 1902 г
Евтерия подклас принадлежи на Терия заяви без доказателства Григорий, 1910 г
Евтерия некласиран клас принадлежи на Трибосфенид заяви без доказателства Маккена, 1975 г
Евтерия некласиран клас принадлежи на Терия заявени с доказателства Гардинър, 1982 г
Евтерия подкласа принадлежи на Бозайник заяви без доказателства Хукър, 1986 г
Евтерия подклас принадлежи на Терия заяви без доказателства Лилгравен и Маккена, 1986 г
Евтерия подклас принадлежи на Терия подразбира се Карол, 1988 г
Евтерия подкласа принадлежи на Терия заяви без доказателства Протеро и Шох, 1989 г
Евтерия подклас принадлежи на Трибосфенид заявени с доказателства Cifelli, 1993 г
Евтерия некласиран клас принадлежи на Терия заяви без доказателства Novacek et al., 1997
Евтерия подклас принадлежи на Бореосфенида заяви без доказателства Джи и др., 2002 г
Евтерия некласиран клас принадлежи на Бозайник заяви без доказателства Ашер и др., 2002 г
Евтерия подклас принадлежи на Терия заявени с доказателства Луо и др., 2003 г
Евтерия некласиран клас принадлежи на Терия заяви без доказателства Аверянов и Арчибалд, 2005
Евтерия некласиран клас принадлежи на Терия заявени с доказателства Wible и др., 2007
Евтерия подкласа принадлежи на Бозайник заяви без доказателства Крамарц и др., 2010 г
Евтерия подклас принадлежи на Терия заяви без доказателства Скот, 2010 г
Евтерия подклас принадлежи на Терия заявени с доказателства Луо и др., 2011 г
Евтерия подклас принадлежи на Терия заяви без доказателства Хънт, 2011 г
Евтерия некласиран клас принадлежи на Бозайник подразбира се Vianey-Liaud и др., 2014 г
Евтерия подкласа принадлежи на Трибосфенид заявени с доказателства Sweetman и др., 2017 г
Състояние (PBDB) съществуващи
Размер на таксона (PBDB) 17,824
Съществуващ размер (PBDB) 2905 (16%)
Първо записано появяване 168 - 157 Ma
Джурасик
Околен свят земен (базиран на Eutheria)
Мотилитет активно мобилен (на базата на Osteichthyes)
Диета насекомоядни (базирани на Mammaliaformes)
Тафономия фосфатен (на базата на Vertebrata)
Първична справка (PBDB) Т. Х. Хъксли. 1880. За прилагането на законите на еволюцията към устройството на гръбначните и по-специално на бозайниците. Сборници на Зоологическото дружество, Лондон 43:649-662

Подтаксони

Име Статус Общо име(на) Находки на вкаменелости Най-старият Най-младият
При лептика
суперразред
изброени (PBDB) 3. 4. 5 83,5 милиона години
Късна креда
0 май
Съществуващи
Мутика
суперразред
изброени (PBDB)
Параксония
суперразред
изброени (PBDB) 0 май
Съществуващи
Therictoidea
суперразред
изброени (PBDB) 0 май
Съществуващи
Акреоди ✝
поръчка
изброени (PBDB) 396 66,0 милиона години
Късна креда
33,9 Ma
Олигоцен
Бибималагазия ✝
поръчка
изброени (PBDB)
Дидимоконида ✝
поръчка
изброени (PBDB) 48 66,0 милиона години
Късна креда
23,0 Ma
миоцен
Хиенодонта
поръчка
изброени (PBDB) 1,141 63,3 милиона години
палеоцен
0 май
Съществуващи
Насекомоядни
поръчка
изброени (PBDB) Инсективоран 389 83,5 милиона години
Късна креда
0 май
Съществуващи
Notopterna ✝
поръчка
изброени (PBDB)
Не вие
поръчка
изброени (PBDB) Notoungulate 1,635 66,0 милиона години
Късна креда
0 май
Съществуващи
протеутерия ✝
поръчка
изброени (PBDB) петнадесет 93,5 милиона години
Късна креда
55,8 милиона години
Еоцен
Трогонтия
поръчка
изброени (PBDB) 446 66,0 милиона години
Късна креда
0 май
Съществуващи
Копитен
поръчка
изброени (PBDB) 24 012 93,5 милиона години
Късна креда
0 май
Съществуващи
Идея за предотвратяване на канализацията ✝
суперсемейство
изброени (PBDB)
Arctocyonidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Кондиларт 806 72,1 милиона години
Късна креда
48,6 Ma
Еоцен
Holoclemensiidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
6 122 Ma
Ранна креда
113 Ma
Ранна креда
Horolodectidae ✝
семейство
изброени (PBDB) 5 61,7 милиона години
палеоцен
61,7 милиона години
палеоцен
Mingotheriidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
две 66,0 милиона години
Късна креда
56,8 Ma
палеоцен
Nanocuridae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
Oligoryctidae
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
две 46,2 милиона години
Еоцен
46,2 милиона години
Еоцен
Zalambdalestidae ✝
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
27 125 Ma
Ранна креда
66,0 милиона години
Късна креда
Zhelestidae
семейство
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
65 157 Ma
Джурасик
0 май
Съществуващи
Акристатериум ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 125 Ma
Ранна креда
125 Ma
Ранна креда
Амбилестес ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
9 70,6 Ma
Късна креда
66,0 милиона години
Късна креда
Амболести ✝
род
изброени (PBDB) 1 125 Ma
Ранна креда
125 Ma
Ранна креда
Дърлстодон ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 145 Ma
Късна юра
145 Ma
Късна юра
Durlstotherium ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 145 Ma
Късна юра
145 Ma
Късна юра
Ендотериум ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 125 Ma
Ранна креда
125 Ma
Ранна креда
Еомая ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 129 май
Ранна креда
129 май
Ранна креда
Ховрлестес ✝
род
изброени (PBDB) 1 125 Ma
Ранна креда
125 Ma
Ранна креда
Юрамая ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
две 168 Ma
Средна юра
164 Ma
Средна юра
Монтаналест ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 113 Ma
Ранна креда
113 Ma
Ранна креда
Пахелия ✝
род
изброени (PBDB) две 56,0 милиона години
палеоцен
56,0 милиона години
палеоцен
Палеориктеропус ✝
род
съмнително (GBIF)
изброени (PBDB)
Параниктоиди ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
двадесет 93,5 милиона години
Късна креда
70,6 Ma
Късна креда
Прокеналестес ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
3 125 Ma
Ранна креда
125 Ma
Ранна креда
Sahnitherium ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 72,1 милиона години
Късна креда
72,1 милиона години
Късна креда
Сазлестес ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 93,5 милиона години
Късна креда
93,5 милиона години
Късна креда
Сколардий ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
3 70,6 Ma
Късна креда
70,6 Ma
Късна креда
Синоделфис ✝
род
прието (GBIF)
изброени (PBDB)
1 129 май
Ранна креда
129 май
Ранна креда
Азиориктитерия ✝
некласиран клас
изброени (PBDB) двадесет и едно 112 Ma
Ранна креда
83,5 милиона години
Късна креда
Чимолеста ✝
некласиран клас
изброени (PBDB) 1,393 83,6 Ma
Късна креда
33,9 Ma
Олигоцен
Gliriformes
некласиран клас
изброени (PBDB) 44 61,7 милиона години
палеоцен
55,8 милиона години
Еоцен
Плаценталии
некласиран клас
изброени (PBDB) Плацентарна 65,663 130 Ma
Ранна креда
0 май
Съществуващи
Taeniodonta ✝
некласиран клас
изброени (PBDB) Тениодонт 175 70,6 Ma
Късна креда
46,2 милиона години
Еоцен

Списък със синоними

година Име и автор
1821 г Четириноги Сив стр. 300
1880 г Евтерия Хъксли стр. 657
1889 г Евтерия Справи се стр. 874
1891 г Евтерия Цвете и Лидекер стр. 89
1897 г Евтерия Паркър и Хасуел стр. 449
1898 г Евтерия Гадоу стр. 41
1902 г Евтерия Има стр. 563
1910 г Евтерия Григорий стр. 464
1930 г хептаконодон Здански с. 58-61 фиг. III: 22-23
1930 г Хептаконодон съмнение Здански стр. 58 фиг. III: 22-23
1965 г Евтерия Слоун и Ван Вален стр. 221
1974 г Prozalambdalestes Трофимов
1974 г Prozalambdaleste Симпсън Трофимов
1975 г Евтерия Маккена стр. 40
1982 г Евтерия Гардинър стр. 229
1986 г Евтерия проститутка стр. 222
1986 г Евтерия Лилгравен и Маккена стр. 37
1988 г Евтерия Карол
година Име и автор
1989 г Евтерия Протеро и Шох стр. 530
1991 г Евтерия Wible
1993 г Евтерия Цифели стр. 9415
1997 г Евтерия Novacek и др. стр. 483
2002 г Евтерия Ашер и др.
2002 г Евтерия Джи и др. стр. 816
2003 г Евтерия Луо и др. стр. 1938 г
2005 г Евтерия Аверянов и Арчибалд стр. 595
2007 г Евтерия Wible и др. стр. 1003
2010 г Евтерия Ашер и Хелген стр. 3 фиг. Фигура 1
2010 г Евтерия Kramarz и др.
2010 г Евтерия Скот стр. 1452
2011 г Евтерия Аверянов и Лопатин стр. 34
2011 г Евтерия Хънт, младши стр. 21
2011 г Евтерия Луо и др. стр. 444
2014 г Евтерия Vianey-Liaud и др. стр. 576
2017 г Евтерия Sweetman и др.

Препратки

Хъксли Т. Х. За приложението на законите на еволюцията към устройството на гръбначните и по-специално на бозайниците, Сборници на Зоологическото общество, Лондон 43, 649-662
Грей J. E. За естественото подреждане на гръбначните животни, The London Medical Repository Monthly Journal and Review 15, 296-310
Cope E. D. Резюме на семействата на Vertebrata, The American Naturalist 23, 1-29
Parker T.J., Haswell W.A., Учебник по зоология II, xx-680
Gadow H., A Classification of Vertebrata Recent and Extinct, xvii-82
Hay O. P. (1902), Библиография и каталог на изкопаемите гръбначни от Северна Америка. Бюлетин на Геоложката служба на Съединените щати 179, 1-868
Грегъри У. К. (1910) Разредите на бозайниците, Бюлетин на Американския музей по естествена история 27, 1-524
Zdansky O. (1930) Ранните третични бозайници на Китай заедно със стратиграфски бележки (фауна на бозайници от долния терциер от Китай и някои стратиграфски бележки), Palaeontologia Sinica, Series C 7 2, 1-87
Sloan R. E., Van Valen L. (1965) Кредни бозайници от Монтана, Science 148 3667, 220-227
McKenna M. C. (1975) Към филогенетична класификация на бозайниците, Phylogeny of the Primates, Plenum Publishing, New York, 21-46
Hooker J. J. (1986) Бозайници от Бартон (среден/късен еоцен) на басейна на Хемпшир, Южна Англия, Бюлетин на Британския музей (Естествена история) 39 4, 191-478
Lillegraven J. A., McKenna M. C. (1986) Изкопаеми бозайници от формацията 'Mesaverde' (късна креда, юдитиан) от басейните на Bighorn и Wind River, Уайоминг, с дефиниции на 'епохите' на северноамериканските сухоземни бозайници в късната креда, Американски музей Novitates 2840 , 1-68
Carroll R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, 1-698
Prothero D. R., Schoch R. M. (1989) Класификация на Perissodactyla, Еволюцията на Perissodactyla, 530-537
Wible J. R. (1991) Произход на бозайниците: преразгледани краниодентални доказателства, Journal of Vertebrate Paleontology 11 1, 1-28
Cifelli R. L. (1993) Бозайник от ранна креда от Северна Америка и еволюцията на зъбните характеристики на торбестите животни, Сборник на Националната академия на науките, САЩ 90 20, 9413-9416
Novacek M.J., Rougier G.W., et al (1997) Епипубични кости при еутерийни бозайници от късната креда на Монголия, Nature 389, 483-486
Asher R.J., McKenna M.C., et al (2002) Морфология и взаимоотношения на Apternodus и други изчезнали, заламбдодонтни, плацентарни бозайници, Бюлетин на Американския музей по естествена история 273, 1-117
Ji Q., ​​Luo Z.-X., et al (2002) Най-ранният известен еутериен бозайник, Nature 416, 816-822
Luo Z.-X., Ji Q., ​​et al (2003) Еволюция на трибосфенни бозайници и метатериан от ранната креда, Science 302, 1934-1939
Averianov A., Archibald J. D. (2005) Бозайници от формацията Khodzhakul в средата на креда, пустиня Kyzylkum, Узбекистан, Креда изследвания 26 4, 593-608
Wible J. R., Rougier G. W., et al (2007) Еутерии от Креда и Лавразийски произход за плацентарни бозайници близо до границата K/T, Nature 447, 1003-1006
Asher R. J., Helgen K. M. (2010) Номенклатура и филогенеза на плацентарни бозайници, BMC Evolutionary BIology 10 102, 1-9
Kramarz AG, Vucetich MG, et al (2010) Нова фауна на бозайници в горната част на последователността Gran Barranca и нейното биохронологично значение
Scott C. S. (2010) Eudaemonema webbi sp. ноем. (Mammalia, Mixodectidae) от късния палеоцен на западна Канада: най-младият известен миксодектид, Canadian Journal of Earth Sciences 47 12, 1451-1462 doi:10.1139/E10-074
Аверянов А. О., Лопатин А. В. (2011) Филогенеза на триконодонтите и симетродонтите и произходът на съществуващите бозайници, Doklady Biological Sciences 436, 32-35
Hunt, Jr. R. M. (2011) Еволюция на големите месоядни животни през средата на кайнозоя на Северна Америка: Темноционинова радиация (бозайници, Amphicyonidae), Бюлетин на Американския музей по естествена история 358, 1-153 doi:10.1206/358.1
Luo Z.-X., Yuan C.-X., et al (2011) Джурасик еутериен бозайник и дивергенция на торбести и плацентарни, Nature 476, 442-445 doi:10.1038/nature10291
Vianey-Liaud M., Count B., et al (2014) Нова фауна на континентални гръбначни животни от ранния късен олигоцен (MP 26) от Saint-Privat-des-Vieux (Ales Basin, Gard, Южна Франция), Geodiversitas 36 4, 565 -622 doi:10.5252/g2014n4a4
Sweetman S.C., Smith G., et al (2017) Изключително произлизащи от еутерични бозайници от най-ранната креда на Южна Великобритания, Acata Paleontologica Polonica 62 4, 657-665 doi:10.4202/app.00408.2017
Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали! Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали!