Целофиза ✝

БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми

Целофиза

Изходни данни
Източник документ за самоличност Връзка
Глобален информационен център за биоразнообразие (GBIF) Не е свързано с GBIF запис.
PaleoBioDB ID (PBDB) 38520 https://paleobiodb.org/classic/checkTaxonInfo?taxon_no=38520
Ранг род (PBDB)
Таксономия (PBDB) живот : животното : хордови : Саурисхия : Coelophysidae : Целофиза
Класификация
(PBDB,GBIF)
Ранг Име Автор
- Еукариота
- Опистоконта Кавалер-Смит 1987 г
царство животното
- триплобластичен Ланкестър 1877 г
- нефрозоа Джонделиус и др. 2002 г
- Дейтеростомия Гробен 1908 г
тип хордови Хекел 1847 г
подтип Гръбначни Ламарк 1801 г
суперклас Gnathostomata Гегенбауер 1874 г
- Osteichthyes
- Sarcopterygii Ромер 1955 г
подклас dipnotetrapodorpha
подклас Тетраподоморфа
- Тетрапода
- Reptiliomorpha Säve-Söderbergh 1934
- Антракозаврия Säve-Söderbergh 1934
- Батрахозаурия
- Котилозаурия
- Амниота Хекел 1866 г
- Сауропсида Хъксли 1864 г
клас влечуго Лавренти 1768 г
подклас Еурептилия
- Римско платно Готие и др. 1988 г
- Диапсид
- Еозухия
- неодиапсид Бентън 1985 г
- Саурия Готие 1984 г
- Archosauromorpha
- крокопода 2016 г
- Archosauriformes Готие 1986
- Eucrocopoda 2016 г
- Архозаврия
неофициален Авеметатарзалия Бентън 1999 г
- Ornithodira Готие 1986
- Dinosauromorpha Бентън 1985 г
- Dinosauriformes Нов 1992г
- Динозаврия
- Саурисхия
- Theropoda
- Neotheropoda Бакер 1986 г
семейство Coelophysidae Павел 1988 г
род Целофиза Коуп 1889 г
Становища (PBDB)
Име Ранг Мнение Доказателство Автор
Целофиза род принадлежи на Гониопода заяви без доказателства Коуп, 1889 г
Целофиза род принадлежи на Coeluridae заявени с доказателства Хуене, 1902 г
Целофиза род принадлежи на Coeluridae заяви без доказателства Хей, 1902 г
Целофиза род принадлежи на Podokesauridae заявени с доказателства Хуене, 1914 г
Целофиза род принадлежи на Podokesauridae заяви без доказателства Хуене, 1914 г
Целофиза род принадлежи на Coeluridae заяви без доказателства Хуене, 1920 г
Целофиза род принадлежи на Целурозаурия заяви без доказателства Хуене, 1926 г
Целофиза род принадлежи на Coelophysinae заявени с доказателства Nopcsa, 1928 г
Целофиза род принадлежи на Podokesauridae подразбира се Ромер, 1956 г
Целофиза род принадлежи на Podokesauridae заявени с доказателства Татаринов, 1964
Целофиза род принадлежи на Podokesauridae заяви без доказателства Колбърт, 1964 г
Целофиза род принадлежи на Podokesauridae заявени с доказателства Кун, 1966 г
Целофиза род принадлежи на Procompsognathidae подразбира се Ромер, 1966 г
Целофиза род принадлежи на Целурозаурия заяви без доказателства Бонапарт, 1969 г
Целофиза род принадлежи на Podokesauridae заяви без доказателства Стомана, 1970 г
Целофиза род принадлежи на Procompsognathidae заяви без доказателства Мадсен и Милър, 1979 г
Целофиза род принадлежи на Procompsognathidae заявени с доказателства Остром, 1981 г
Целофиза род принадлежи на Coelophysidae заяви без доказателства Уелс, 1984 г
Целофиза род принадлежи на Podokesauridae заяви без доказателства Ръсел, 1984 г
Целофиза род принадлежи на Цератозаурия заяви без доказателства Готие, 1986 г
Целофиза род принадлежи на Podokesauridae заяви без доказателства Битката, 1986 г
Целофиза род принадлежи на Procompsognathidae заяви без доказателства Париш и Карпентър, 1986 г
Целофиза род принадлежи на Theropoda заяви без доказателства Падиан, 1986 г
Целофиза род принадлежи на Podokesauridae заяви без доказателства Бринкман и Сюз, 1987 г
Целофиза род принадлежи на Coelophysinae заяви без доказателства Пол, 1988 г
Целофиза род принадлежи на Podokesauridae подразбира се Карол, 1988 г
Целофиза род принадлежи на Цератозаурия заяви без доказателства Роу, 1989 г
Целофиза род принадлежи на Цератозаурия подразбира се Бентън, 1990 г
Целофиза род принадлежи на Цератозаурия заявени с доказателства Роу и Готие, 1990 г
Целофиза род принадлежи на Podokesauridae заяви без доказателства Джайн, 1990 г
Целофиза род принадлежи на Coelophysidae заяви без доказателства Новини, 1991
Целофиза род принадлежи на Цератозаурия заяви без доказателства Лонг и Мъри, 1995 г
Целофиза род принадлежи на Coelophysidae заяви без доказателства Роу и др., 1997 г
Целофиза род принадлежи на Coelophysinae заявени с доказателства Спокойствие, 1998 г
Целофиза род принадлежи на Coelophysidae заявени с доказателства Холц, 2000 г
Целофиза род принадлежи на Coelophysidae заяви без доказателства Раухут, 2003 г
Целофиза род принадлежи на Coelophysidae заявени с доказателства Бристоу и Раат, 2004 г
Целофиза род принадлежи на Coelophysidae заяви без доказателства Йейтс, 2005 г
Целофиза род принадлежи на Coelophysoidea подразбира се Ирмис, 2005г
Целофиза род принадлежи на Coelophysoidea заявени с доказателства Карано и др., 2005 г
Целофиза род принадлежи на Coelophysidae заявени с доказателства Смит и Мерил, 2006 г
Целофиза род принадлежи на Coelophysidae заяви без доказателства Ескура, 2006 г
Целофиза род принадлежи на Podokesauridae заяви без доказателства Тулборн, 2006 г
Целофиза род принадлежи на Coelophysidae заяви без доказателства Ескура, 2007 г
Целофиза род принадлежи на Coelophysoidea заявени с доказателства Хендрик и Матеус, 2014 г
Целофиза род принадлежи на Coelophysidae заявени с доказателства Мартинес и Апалдети, 2017 г
Състояние (PBDB) изчезнал
Размер на таксона (PBDB) 5
Първо записано появяване 237 - 212 Ma
Късен триас
Последно записано появяване 199 - 183 Ma
Ранна юра
Околен свят земен (базиран на Theropoda)
Мотилитет активно мобилен (базиран на Theropoda)
Диета хищник (на базата на Coelophysis)
Възпроизвеждане яйценосни, разпръскване=директно/вътрешно, подвижно (базирано на Theropoda)
Онтогенеза натрупване, модификация на части (на базата на Theropoda)
Тафономия хидроксилапатит ,компактен или плътен (на базата на Theropoda)
Първична справка (PBDB) Е. Д. Коуп. 1889. За нов род триаски динозаври. Американският натуралист 23:626

Разпространение на изкопаеми

Подтаксони

Име Статус Общо име(на) Находки на вкаменелости Най-старият Най-младият
Coelophysis bauri
видове
изброени (PBDB) 6 228 Ma
Късен триас
209 Ma
Късен триас
Coelophysis kayentakatae ✝
видове
изброени (PBDB) 3 199 Ma
Ранна юра
199 Ma
Ранна юра
Coelophysis rhodesiensis ✝
видове
изброени (PBDB) 6 237 Ma
Среден триас
201 Ma
Ранна юра
Podokesaurus holyokensis ✝
видове
изброени (PBDB) 1 201 Ma
Ранна юра
201 Ma
Ранна юра

Списък със синоними

година Име и автор
1889 г Целофиза Справи се стр. 626
1902 г Целофиза Има стр. 493
1902 г Целофиза Хуене
1908 г Целофиза Хуене стр. 307
1909 г Целофиза Хуене стр. 13
1911 г Подокезавър Талбот
1911 г Целофиза от Zittel стр. 280
1912 г Подокезавър затишие стр. 411
1914 г Целофиза Хуене стр. 11
1914 г Подокезавър Хуене стр. 11
1914 г Целофиза Хуене стр. 33
1914 г Подокезавър Хуене стр. 33
1914 г Целофиза Хуене стр. 146
1914 г Подокезавър Хуене стр. 146
1914 г Целофиза Хуене стр. 154
1914 г Подокезавър Хуене стр. 154
1914 г Целофиза Хуене стр. 445
1914 г Подокезавър Хуене стр. 445
1915 г Целофиза Хуене стр. 500
1915 г Подокезавър затишие стр. 156
1917 г Подокезавър затишие стр. 111
1920 г Целофиза Хуене стр. 162
1920 г Подокезавър Хуене стр. 162
1921 г Подокезавър Хуене стр. 320
1922 г Целофиза Случай стр. 80
1924 г Подокезавър затишие стр. 231
1926 г Целофиза Хуене стр. 104
1928 г Целофиза Кошмар стр. 183
1928 г Подокезавър Кошмар стр. 183
1953 г Подокезавър затишие стр. 131
1956 г Целофиза Ромер стр. 611
1956 г Подокезавър Ромер стр. 611
1964 г Целофиза Колбърт стр. 11
1964 г Целофиза Татаринов стр. 530
1964 г Подокезавър Татаринов стр. 530
1965 г Целофиза Симънс стр. 56
1965 г Подокезавър Симънс стр. 56
1966 г Целофиза Кун стр. 92
1966 г Целофиза Ромер стр. 369
1966 г Подокезавър Ромер стр. 369
1969 г Целофиза Бонапарт стр. 475
1970 г Целофиза Стомана стр. 10
1970 г Целофиза Суинтън стр. 122
1972 г Целофиза Колбърт стр. 5
1975 г Целофиза Бонапарт стр. 58
1977 г Целофиза Рат стр. 206
1977 г Подокезавър Рат стр. 207
1978 г Целофиза Андерсън и Круикшанк стр. 31
1978 г Целофиза Остром стр. 115
1979 г Целофиза Мадсън и Милър стр. 5
година Име и автор
1981 г Целофиза Остром стр. 193
1984 г Целофиза Ръсел стр. 22
1984 г Подокезавър Ръсел стр. 22
1984 г Целофиза Тулборн стр. 132
1984 г Целофиза Уелс стр. 177
1986 г Целофиза битка стр. 47
1986 г Целофиза Готие стр. 9
1986 г Целофиза зърно стр. 57-58
1986 г Целофиза Париш и Карпентър стр. 156
1987 г Целофиза Бринкман и Сюз стр. 502
1987 г Целофиза Чатърджи стр. 186
1988 г Целофиза Карол
1988 г Подокезавър Карол
1988 г Целофиза Пол стр. 259
1989 г Целофиза Роу
1990 г Целофиза Бентън стр. 19
1990 г Целофиза Джайн стр. 75
1990 г Целофиза Роу и Готие стр. 152
1991 г Риоарибазавър Хънт и Лукас стр. 195
1991 г Целофиза Новини стр. 401
1992 г Целофиза Новини стр. 141
хиляда деветстотин деветдесет и пет Риоарибазавър Heckert и др. стр. 29
хиляда деветстотин деветдесет и пет Целофиза Лонг и Мъри стр. 186
1997 г Целофиза Къри стр. 732
1997 г Целофиза Rowe и др. стр. 108
1997 г Целофиза Спокоен стр. 456
1998 г Целофиза Спокоен стр. 64
2000 г Целофиза Холц, младши стр. 15
2001 г Мегапнозавър Ivie и др.
2003 г Целофиза Раухут стр. 138
2004 г Целофиза Бристоу и Раат стр. 39
2004 г Подокезавър Карано и Сампсън стр. 553 фиг. 4
2004 г Мегапнозавър Ирмис стр. 11
2004 г Целофиза Тикоски и Роу стр. 48
2004 г Подокезавър Тикоски и Роу стр. 48
2005 г Целофиза Carrano и др. стр. 843-844 фиг. 13
2005 г Целофиза Ирмис стр. 81
2005 г Мегапнозавър Knoll стр. 84
2005 г Целофиза Йейтс стр. 118 фиг. 9
2006 г Целофиза източване стр. 657 фиг. 3
2006 г Целофиза Смит и Мерил стр. 597
2006 г Целофиза Тулборн стр. 288
2006 г Подокезавър Вайсхампел стр. 137
2007 г Целофиза източване стр. 192
2007 г Целофиза Ескура и Куни стр. 78 фиг. 6
2007 г Целофиза Ескура и Новас стр. 36
2007 г Целофиза Nesbitt et al. стр. 219
2007 г Целофиза Rinehart и др. стр. 175
2014 г Целофиза Хендрик и Матеус
2017 г Целофиза Мартинес и Апалдети стр. 502

Препратки

Cope E. D. За нов род триаски динозаври, The American Naturalist 23, 626
Hay O. P. (1902), Библиография и каталог на изкопаемите гръбначни животни от Северна Америка. Бюлетин на Геоложката служба на Съединените щати 179, 1-868
Huene F. v. (1902) Преглед на влечугите от триас, геоложки и палеонтологични трактати (нова серия). Gustav Fischer Verlag, Jena 6, 1-84
Huene F. v. (1908) Динозаврите от европейските триаски формации с разглеждане на събития извън Европа [Динозаврите на европейските триаски формации с разглеждане на събития извън Европа], Геологически и палеонтологични трактати Допълнение 1 1, 1-419
Talbot M. (1911) Podokesaurus holyokensis, нов динозавър от триаса на долината на Кънектикът, American Journal of Science 31 186, 469-479
Huene F. v. (1914) I: Анималия. Параграф 4. Saurischia et Ornithischia triadica (триадична 'Динозаврия'), 1-20
Huene F. v. (1914) Принос към историята на архозаврите, Статии по геология и палеонтология 13 7, 1-56
Lull R. S. (1915) Триасов живот на долината на Кънектикът, Бюлетин на Държавното геоложко и природонаучно проучване на щата Кънектикът 24, 1-285
Случай E. C. (1922 г.) Нови влечуги и стегоцефалии от горния триас на западен Тексас, Публикация на института Карнеги във Вашингтон 221, 1-84
Huene F. v. (1926) Месоядните Saurischia във формациите Юра и Креда, главно в Европа, Revista del Museo de La Plata 29, 35-167
Nopcsa B. F. (1928) Родовете на влечугите, Palaeobiologica 1, 163-188
Lull R. S. (1953) Триасов живот на долината на Кънектикът (ревизиран), Бюлетин на Държавното геоложко и природонаучно проучване на щата Кънектикът 81, 1-336
Romer A. S. (1956), Osteology of the Reptiles, University of Chicago Press, 1-772
Татаринов Л. П. (1964) Nadotryad Dinosauria. Динозаври [надразред динозаври. Динозаври], Основи на палеонтологията [Основи на палеонтологията] 12, 523-589
Simmons D. J. (1965) Нетерапсидните влечуги от басейна Lufeng, Юнан, Китай, Fieldiana: Геология 15 1, 1-93
Kuhn O.W.M. (1966), Влечугите. Система и филогенетична история [Влечугите. Систематика и филогенеза.], 1-154
Romer A. S. (1966), Палеонтология на гръбначните животни, 3-то издание, 1-468
Steel R. (1970) Част 14. Saurischia, Handbuch der Palaeoherpetologie/Енциклопедия на палеохерпетологията. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, 1-87
Swinton W. E. (1970), Динозаврите, Wiley-Interscience, Ню Йорк, 1-331
Raath M. A. (1977) Анатомията на триаския теропод Syntarsus rhodesiensis (Saurischia: Podokesauridae) и разглеждане на неговата биология, Катедра по зоология и ентомология, Университет Родос, Солсбъри, Родезия, 1-233
Ostrom J. H. (1978) Остеологията на Compsognathus longipes Wagner, Zitteliana 4, 73-118
Ръсел Д. А. (1984) Контролен списък на семействата и родовете на северноамериканските динозаври, Силогей 53, 1-35
Welles S. P. (1984) Dilophosaurus wetherilli (Dinosauria, Theropoda): остеология и сравнения, Palaeontographica Abteilung A 185, 85-180
Gauthier J. A. (1986) Saurischian monophyly and the origin of birds, The Origin of Birds and the Evolution of Flight, K. Padian (ed.), Memoirs of the California Academy of Sciences 8, 1-55
Padian K. (1986) Относно типовия материал на Coelophysis Cope (Saurischia: Theropoda) и нов екземпляр от вкаменената гора на Аризона (късен триас: образуване Chinle), Началото на епохата на динозаврите: Промяна на фауната през триаса– Джурасик граница. Cambridge University Press, Cambridge, 45-60
Parrish J. M., Carpenter K. (1986) Нова гръбначна фауна от формацията Dockum (късен триас) в източно Ню Мексико, Началото на епохата на динозаврите: промяна на фауната през границата между триас и юра. Cambridge University Press, Cambridge, 151-160
Brinkman D. B., съди H.-D. (1987) Динозавър ставрикозаврид от формацията Ischigualasto от горния триас на Аржентина и връзките на Staurikosauridae, Палеонтология 30 3, 493-503
Chatterjee S. (1987) Нов теропод динозавър от Индия със забележки относно връзката Гондвана-Лавразия в късния триас, Гондвана 6: Стратиграфия, седиментология и палеонтология, G. D. McKenzie (ред.), Геофизични монографии 41, 183-189
Carroll R. L. (1988), Vertebrate Paleontology and Evolution, 1-698
Paul G. S. (1988), Хищни динозаври по света. Simon & Schuster, Ню Йорк, 1-464
Rowe T. (1989) Нов вид теропод динозавър Синтарзус от ранната юрска формация Kayenta в Аризона, Journal of Vertebrate Paleontology 9 2, 125-136
Benton M. J. (1990) Произход и взаимовръзки на динозаврите, The Dinosauria, D. B. Weishampel, P. Dodson, & H. Osmólska (редактори), University of California Press, Berkeley, 11-30
Jain S. L. (1990) Съвкупност от гръбначни животни от горния триас от централна Индия, Бюлетин на Асоциацията на индийските геолози 23 2, 67-84
Rowe T., Gauthier J. (1990) Ceratosauria, The Dinosauria. University of California Press, Berkeley, 151-168
Novas F. E. (1991) Филогенетични взаимоотношения на цератозаврите тероподи динозаври 28 3-4, 401
Novas F. E. (1992) Еволюцията на месоядните динозаври, в J. L. Sanz и A. D. Buscalioni (eds.), Los Dinosaurios y Su Entorno Biotico: Actas del Segundo Curso de Paleontologia в Куенка. Институт 'Хуан Валдес', Куенка, Аржентина, 126-163
Лонг Р. А., Мъри П. А. (1995) Тетраподи от късен триас (Карний и Нориан) от югозападните Съединени щати, Музей на естествената история и науката в Ню Мексико, бюлетин 4, 1-254
Sereno P. C. (1997) Произходът и еволюцията на динозаврите, Годишен преглед на науките за Земята и планетата 25, 435-489
Sereno P.C. (1998) Обосновка за филогенетични дефиниции, с приложение към таксономията от по-високо ниво на Dinosauria, Neues Jahrbuch für Geologie und Palaeontologie, Доклади 210 1, 41-83
Rauhut O. W. M. (2003) Взаимоотношенията и еволюцията на базалните тероподни динозаври, Специални документи по палеонтология 69, 1-213
Bristowe A., Raath M. A. (2004) Ювенилен целофизоиден череп от ранната юра на Зимбабве и синонимността на Coelophysis и Syntarsus, Palaeontologia Africana 40, 31-41
Carrano MT, Sampson SD (2004) Преглед на целофизоидите (Dinosauria: Theropoda) от ранната юра на Европа, с коментари за късната история на Coelophysoidea, Neues Jahrbuch für Geologie und Palaeontologie Jahreshefte 2004 9, 537-558
Irmis R. B. (2004) Първи доклад за мегапнозавър (Theropoda: Coelophysoidea) от Китай, PaleoBios 24 3, 11-18
Tykoski R. S., Rowe T. E. (2004) Ceratosauria, The Dinosauria (второ издание). University of California Press, Berkeley, 47-70
Carrano M. T., Hutchinson J. R., et al (2005) Нова информация за Segisaurus halli, малък теропод динозавър от ранната юра на Аризона, Journal of Vertebrate Paleontology 25 4, 835-849
Irmis R. B. (2005) Фауната на гръбначните животни от горната триаска формация Chinle в северна Аризона, в S. J. Nesbitt, W. G. Parker, & R. B. Irmis (eds.), Ръководство за триаските формации на платото Колорадо в Северна Аризона: геология, палеонтология, и История. Бюлетин на Югозападния музей на Меса 9, 63-88
Knoll F. (2005) Тетраподната фауна на формациите Upper Elliot и Clarens в главния басейн Karoo (Южна Африка и Лесото), Бюлетин на Геоложкото дружество на Франция 176 1, 81-91
Йейтс А. М. (2005) Нов теропод динозавър от ранната юра на Южна Африка и неговите последици за ранната еволюция на тероподите, Palaeontologia Africana 41, 105-122
Ezcurra M. D. (2006) Преглед на систематичната позиция на динозавриформния архозавър Eucoelophysis baldwini Sullivan & Lucas, 1999 от горния триас на Ню Мексико, САЩ, Geodiversitas 28 4, 649-684
Weishampel D. B. (2006) Друг поглед към динозаврите на Източното крайбрежие на Северна Америка, III Международни конференции по палеонтология на динозаврите и тяхната среда, Детски стаи, Бургос, Испания. Колективни археологически-палеонтологични сборници на Саленсе, 129-168
Ezcurra M. D., Cuny G. (2007) Целофизоидът Lophostropheus airelensis, gen. nov.: преглед на систематиката на 'Liliensternus' airelensis от триаско-юрските разкрития на Нормандия (Франция), Journal of Vertebrate Paleontology 27 1, 73-86
Ezcurra MD, Novas FE (2007) Филогенетични връзки на триаския теропод Zupaysaurus rougieri от Северозападна Аржентина, Историческа биология 19 1, 35-72
Nesbitt S.J., Irmis R.B., et al (2007) Критична преоценка на таксоните на динозаврите от късния триас в Северна Америка, Journal of Systematic Palaeontology 5 2, 209-243
Hendrickx C., Mateus O. (2014) Abelisauridae (Dinosauria: Theropoda) от късната юра на Португалия и филогенеза, базирана на зъбите, като принос за идентифицирането на изолирани зъби на тероподи, Zootaxa 3759 1, 1-74
Martinez RN, Apaldetti C (2017) Късен норийски-ретийски целофизиден неотеропод (Dinosauria, Saurischia) от формацията Quebrada del Barro, северозападна Аржентина, Ameghiniana 54 5, 448-505 doi:10.5710/AMGH.09.04.2017.3065
Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали! Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали!