Аполониан, Западен регион, Гана

БЕТА ТЕСТ - Данните и страниците за вкаменелости са много експериментални и в процес на разработка. Моля, докладвайте за проблеми
Формиране аполоновски
Възраст: 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Интервал Ранен сеноман
Литология пясъчник, 'варовик', пясъчник/'шисти', пясъчник/'варовик'
Брой колекции Четири пет
Брой повторения 396

Записани примерни местоположения

Местоположение Регион Стратиграфско име
Ами Тано 1-1 Западен регион, Гана аполоновски

Записани вкаменелости

Прието име Йерархия Възраст
Afropollis gardenus
вид
Plantae : Афрополис : Afropollis gardenus 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Ретимоноколпити sp.
род
Plantae : Ретимоноколпити 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Cyclonephelium vannophorum
вид
Chromista : Мизозои : Dinophyceae : Gonyaulacales : Ареолигерови : Циклонефелиум : Cyclonephelium vannophorum 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Oligosphaeridium комплекс
вид
Chromista : Мизозои : Dinophyceae : Gonyaulacales : Gonyaulacaceae : Олигосферидиум : Oligosphaeridium комплекс 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Спиниферити sp.
род
Dinophyceae : Спиниферити 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Balmeiopsis limbatus
вид
балмейопсис : Balmeiopsis limbatus 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Elateropollenites jardinei
вид
Елатерополенити : Elateropollenites jardinei 113 - 100,5 Ma
Ранна/долна креда
Моноколпити sp.
род
Моноколпити 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Reyrea polymorphus
вид
Рейреа : Reyrea polymorphus 113 - 100,5 Ma
Ранна/долна креда
страдащите от legouxae
вид
Софрепитес : страдащите от legouxae 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Verrutriletes sp.
род
Plantae : Verrutriletes 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Subtilisphaera sp.
род
Chromista : Мизозои : Dinophyceae : Peridiniales : Peridiniaceae : Subtilisphaera 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Araucariacites australis
вид
Plantae : Tracheophyta : Пинопсида : Пиналес : Араукариеви : Араукариацити : Araucariacites australis 125 - 113 Ma
Ранна/долна креда
Classopollis brasiliensis
вид
Plantae : Tracheophyta : Пинопсида : Пиналес : Cheirolepidiaceae : Класополис : Classopollis brasiliensis 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Classopollis classoides
вид
Plantae : Tracheophyta : Пинопсида : Пиналес : Cheirolepidiaceae : Класополис : Classopollis classoides 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Calliasporites dampieri
вид
Plantae : Tracheophyta : Пинопсида : Пиналес : Калиаспорити : Calliasporites dampieri 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Триколпити sp.
род
Plantae : Tracheophyta : Magnoliopsida : Триколпити 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Elaterocolpites castelaini
вид
Plantae : Cycadophyta : Cycadopsida : Гнеталес : Елатероколпити : Elaterocolpites castelaini 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Elaterosporites klaszii
вид
Plantae : Cycadophyta : Cycadopsida : Гнеталес : Елатероспорити : Elaterosporites klaszii 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Elaterosporites protensus
вид
Plantae : Cycadophyta : Cycadopsida : Гнеталес : Елатероспорити : Elaterosporites protensus 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Elaterosporites verrucatus
вид
Plantae : Tracheophyta : Gnetopsida : Гнеталес : Елатероспорити : Elaterosporites verrucatus 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Ефедрипити sp.
род
Plantae : Tracheophyta : Gnetopsida : Ефедри : Ephedraceae : Ефедрипити 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Ephedripites irregularis
вид
Plantae : Tracheophyta : Gnetopsida : Ефедри : Ephedraceae : Ефедрипити : Ephedripites irregularis 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Ephedripites jansonii
вид
Plantae : Tracheophyta : Gnetopsida : Ефедри : Ephedraceae : Ефедрипити : Ephedripites jansonii 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Ретитриколпити sp.
род
Plantae : Magnoliophyta : Ретитриколпити 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
В Uvaesports sp.
род
Plantae : Pteridophyta : Lycopsida : В Uvaesports 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Трилобоспорити sp.
род
Plantae : Pteridophyta : Трилобоспорити 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Concavissimisporites variverrucatus
вид
Plantae : Pteridophyta : птеридопсид : Вдлъбнати спорити : Concavissimisporites variverrucatus 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Cyathidites australis
вид
Plantae : Tracheophyta : Циатидити : Cyathidites australis 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Апендициспорити sp.
род
Plantae : Tracheophyta : Polypodiopsida : Schizaeales : Апендициспорити 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда
Цикатрикозиспорити sp.
род
Plantae : Tracheophyta : Polypodiopsida : Schizaeales : Schizaeaceae : Цикатрикозиспорити 125 - 113 Ma
Ранна/долна креда
Klukisporites foveolatus
вид
Plantae : Tracheophyta : Polypodiopsida : Schizaeales : Schizaeaceae : Клукиспорити : Klukisporites foveolatus 99,6 - 93,5 Ma
Късна/горна креда

Препратки

Atta-Peters D., et al (2006) Aptian-Maastrichtian palynomorphs от офшорния басейн Tano, западна Гана, Journal of African Earth Sciences 43, 379-394
Данните са предоставени с любезното съдействие на: PBDB : Палеобиологична база данни , Creative Commons CC-BY лицензиран. , GBIF : на Глобален информационен фонд за биоразнообразието , различни лицензи, iDigBio , различни лицензи и EOL : Енциклопедия на живота (Open Data Public Domain). Защото вкаменелостите също са направени от минерали!